Pierścień Mechtyldy dla Moniki Jabłońskiej

Posłuchaj tekstu w wersji dźwiękowej
Laureaci nagrody Pierścień Mechtyldy w roku 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pani Monika Jabłońska, kierownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie otrzymała Pierścień Mechtyldy – wyróżnienie przyznawane przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie.
26 maja 2022 r., w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie, nastąpiło wręczenie wyróżnień dla osób, które swoją działalnością promują miasto Tczew i region Kociewia.

Jedną z laureatek została Monika Jabłońska, którą nagrodzono za wkład w popularyzację wiedzy o mieście i jego historii, m.in. poprzez tworzenie Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej, czyli zdigitalizowanej kolekcji zbiorów Sekcji Historii Miasta.

Laureatami tegorocznego wyróżnienia Pierścień Mechtyldy zostali:

  • Monika Jabłońskawspółzałożycielka Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej, autorka publikacji: „Tczew, w drukach ukryta – Historia – odkryta : od drzeworytu po fotografię…”, autorka wielu artykułów opublikowanych na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” (w tym dodatku: „Bibliografia zawartości Kociewskiego Magazynu Regionalnego za lata 2013-2017)
  • Tomasz Jagielskihistoryk, regionalista, nauczyciel, prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, autor publikacji poświęconych dziejom Kociewia oraz historii pobliskich miejscowości, autor artykułów publikowanych m.in. na łamach „Pomeranii”, „Tek Kociewskich”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
  • Zbigniew Lorkowskipracownik samorządowy, zastępca burmistrza miasta i gminy Nowe, organizator eventów, przedstawień historycznych oraz wydarzeń o charakterze regionalnym, działacz lokalny promujący Kociewie, a w szczególności powiat świecki poprzez publikacje, prelekcje, udział w programach telewizyjnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi
  • Małgorzata Mykowskaredaktor naczelna Panoramy Miasta –Biuletynu Informacyjnego Samorządu Miasta Tczewa, autorka artykułów publikowanych na łamach Pomeranii oraz Kociewskiego Magazynu Regionalnego, rzecznik prasowa samorządu miejskiego oraz prezydenta miasta Tczewa
  • Lech J. Zdrojewskiplastyk, fotograf, antropolog kultury, wydawca katalogów, albumów oraz książek, autor  wystaw regionalnych i  fotograficznych, badacz i popularyzator historii i dziedzictwa kulturowego Kociewia oraz Pomorza, prezes Fundacji OKO-LICE KULTURY, lider VI Kongresu Kociewskiego

Wszystkim laureatom gratulujemy i dziękujemy za ich wkład w promowanie miasta i regionu.

Pierścień Mechyldy

Relację z wręczenia wyróżnienia, wraz z dokładniejszym biogramem każdego z laureatów, zobaczyć można na nagraniu z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26.05.2022 r.