Konkurs plastyczny Morskie Opowieści

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Morskie opowieści”. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności plastycznych dzieci, a także promowanie i rozpowszechnianie morskiego wizerunku Polski przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.

„Morskie opowieści” mogą być rozumiane jako plastyczna interpretacja dowolnego opowiadania bądź legendy, jak również szeroko rozumianej literatury o tematyce morskiej, także tej z motywami świata podwodnego.

Na konkurs można przekazać jedną indywidualną pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie, dowolną techniką (z wyłączeniem formy drukowanej) w formacie A3 bądź A4 (płaską), nawiązującą do tytułu.

Prace należy składać do 31.10.2020 w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Do każdej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie. Zachęcamy do zabawy. Nagrody czekają!