Co nowego na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej?

Z radością informujemy, że proces digitalizacji oraz opracowania kart pocztowych, dostępnych w zbiorach Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, dobiegł końca! Łącznie na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej udostępniono 901 (!) obiektów, pochodzących z kolekcji Ireneusza Dunajskiego, Tomasza Spionka oraz Stanisława Zaczyńskiego. Wszystkie eksponaty opracowane zostały w oparciu o mapy katastralne, archiwalia, Ewidencję Dóbr Kultury, Studium Historyczno-Urbanistyczne Miasta Tczewa, a także publikacje tematyczne autorstwa m.in. ks. Jerzego Więckowiaka, Ryszarda Lidzbarskiego, Romana Landowskiego oraz Adama Murawskiego. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich pasjonatów dziejów Tczewa do zapoznania się z prezentowanymi na awersach kart korespondencyjnych obrazami z przełomu XIX oraz XX stulecia, jak również z sentymentalnymi widokami z lat 60., 70., 80. i 90-tych.

Na tym jednak nie kończy się przygoda z Tczewską Biblioteką Wirtualną. Praca wre, a biblioteczna Skarbnica z każdym dniem wzbogacana jest o kolejne, nierzadko unikatowe obiekty. Tym razem na stronie skarbnica.tczew.pl (w zakładce: DŻS) prezentujemy 70 zaproszeń, składających się na liczącą kilka tysięcy eksponatów kolekcję dokumentów życia społecznego. Czym są dokumenty życia społecznego? Jak sama nazwa sugeruje są to różnego rodzaju materiały o charakterze informacyjnym bądź reklamowym, począwszy od zaproszeń, ulotek, prospektów, poprzez rozkłady jazdy publicznych środków lokomocji, aż po cenniki, formularze, programy wydarzeń kulturalnych, sprawozdania z obrad, ankiety.

Materiały te dokumentują działalność miejskich organizacji, stowarzyszeń, instytucji, grup społecznych, stanowią doskonałe źródło wiedzy na temat lokalnych wydarzeń, a przez swą zróżnicowaną formę i szatę graficzną nierzadko bywają również atrakcyjne wizualnie.

Być może opublikowane na stronie skarbnica.tczew.pl materiały (głównie zaproszenia na promocje wydawnictw regionalnych z lat 1998-2004) staną się dla Pańswa inspiracją do zapoznania się z lokalną twórczością literacką bądź popularnonaukową. Wspomnienia, baśnie, podania ludowe, poezja, opracowania historyczne, pozycje o charakterze etnograficznym, publikacje wspomnieniowe… Jest w czym wybierać! Jak się okazuje zarówno Tczew, jak i Kociewie mają w tej materii sporo do zaoferowania.

Zapraszamy do odwiedzania Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej i jednocześnie informujemy, że to nie koniec, a dopiero początek prac. Przed nami jeszcze tysiące, a właściwie setki tysięcy materiałów, które sukcesywnie pojawiać się będą w bibliotecznej przestrzeni wirtualnej.