Otwarcie Biblioteki na Starym Mieście

9 marca nastąpi otwarcie nowego gmachu biblioteki na tczewskiej Starówce. Filia Miejskiej Biblioteki

Publicznej przy ulicy Kościuszki 2 doczekała się nowoczesnej siedziby. Zastąpiła ona stary obiekt, a równocześnie inwestycja ta poszerzy pole działania tej placówki. Pozwoli realizować i poszerzyć ofertę kulturalną oraz edukacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Nowy obiekt będzie pełnić funkcję miejsca spotkań podczas największych inicjatyw MBP i stanie się nowym ośrodkiem życia kulturalnego Starego Miasta.

Nowa biblioteka znajduje się w miejscu szczególnym – na dawnym Podgrodziu Tczewa – i sąsiaduje ze zrewitalizowanymi murami i zielenią stworzoną na miejscu dawnej fosy grodzkiej – dzisiaj są to małe planty miejskie.

W powstałym obiekcie mieścić się będzie filia biblioteki miejskiej dla dzieci i dorosłych. Swoje nowe miejsce znajdzie tam również Sekcja Historii Miasta, przeniesiona z budynku głównego MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Dzięki temu archiwalia, zawierające wiele cennych zbiorów z historii Tczewa,

będą lepiej zabezpieczone i wyeksponowane. Co ważne, w gmachu tym znajdzie swoją nową siedzibę redakcja „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, co ułatwi nam kontakt z autorami. Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku to 542 metry kwadratowe, z czego większość będzie dostępna dla czytelników i animatorów kultury.

Tę imponującą inwestycję udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego, który budowę książnicy wpisał w miejskie inwestycje, realizowane w ramach rewitalizacji Starego Miasta.

Projektantami nowego obiektu są inż. Andrzej Bela i mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska.

W obiekcie zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych. Biblioteka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada równocześnie wiele innowacyjnych systemów zapewniających bezpieczeństwo osób oraz zbiorów. Wysokie standardy spełnia system przeciwpożarowy, klimatyzacyjny i wentylacyjny, które – jak dowiodły ostatnie ciepłe miesiące letnie – stają się niezwykle ważnym wyposażeniem gmachów użyteczności publicznej. Zadbano także o wysokiej jakości system alarmowy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz powierzchni magazynowej, w budynku można przechowywać najcenniejsze skarby MBP w Tczewie. Przypomnijmy, że najstarsze z nich pochodzą z XVII stulecia.

Dla zapracowanych mieszkańców przygotowana została całodobowa wrzutnia książek, dzięki której każdy i o każdej porze może zwrócić wypożyczone pozycje i uniknąć przekroczenia terminów wypożyczania.

Poza wypożyczalnią dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w bibliotece będzie można miło spędzić czas na spotkaniach z książką, puzzlami, grami oraz w dziecięcym czytelniczym „Klubie Kubusia Puchatka”.

Dorośli będą mogli spotykać się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Niezwykle ważne jest również to, że odtąd organizowane przez MBP spotkania autorskie z pisarzami będą się odbywać w komfortowych warunkach w nowo powstałej sali wielofunkcyjnej.

W przeniesionej Sekcji Historii Miasta, mieszczącej się w części budynku od strony pozostałości dawnych murów miejskich, zostaną udostępnione najcenniejsze skarby książnicy, związane m.in. z dziejami i rozwojem tczewskiej społeczności. To właśnie w ramach jej działań będą się odbywać spotkania dla dzieci, młodzieży oraz lekcje biblioteczne.

Przy wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych już zgromadzone, jak i zakupione specjalnie na ten cel, zasoby sekcji w postaci publikacji i przedmiotów kultury materialnej i niematerialnej stanowiących świadectwo dziejów Tczewa, zostaną udostępnione zwiedzającym. MBP udostępni wszystkie swoje pocztówki w formie zdigitalizowanej na stronie SKARBNICY – tczewskiej biblioteki wirtualnej, która rozpocznie funkcjonowanie wraz z otwarciem nowego obiektu.

Na otwarcie biblioteki została przygotowana wystawa. Część stała ekspozycji zaprezentuje Stare Miasto, jego przeszłość i teraźniejszość, co ma wielkie znaczenie z uwagi na rewitalizację Starówki. Ponadto obiekt mógłby się stać miejscem spotkań grup sąsiedzkich, będąc odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w przestrzeni Starego Miasta. Inwestycja zrealizowana w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8,Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Fundusze Europejskie

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego „Społeczna od-nowa”, pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie zostały uwzględnione jako miejsce realizacji usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, a pracownicy Biblioteki zaangażowani będą w realizację usług społecznych na rzecz uczestników tego projektu.

Nowe miejsce, najnowszy w mieście gmach użyteczności publicznej, kryje w sobie wiele ciekawostek oraz nowinek, które można będzie odkryć podczas dnia otwartego już 14 marca 2020 roku.