Ekspedycja Książka

Morsy zapraszają na wystawę „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”

Tczewski Klub Morsów „Przerębel” zorganizował wyjątkowe wydarzenie  zaplanowane w ramach promocji wystawy „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”. W dniu 10 listopada br. morsy zorganizowały kąpiel z okazji zbliżającego się  100-lecia powrotu Tczewa do Polski. Wszyscy uczestnicy wydarzenia, łącznie ponad sto osób trzymając w dłoniach folder ekspozycji „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej” stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Kąpiel morsów miała także symboliczne znaczenie i nawiązywała do Zaślubin Polski z Morzem z 10 lutego 1920 r., które odbyły się po przyłączeniu Pomorza (w tym Tczewa) do Polski.

Otwarcie promowanej wystawy będzie miało miejsce w czwartek 14 listopada 2019 r., o godzinie 17:30 w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jagiełły 8 (os. Suchostrzygi).

Otwarcie wystawy poprzedzi wykład dr. Przemysława Ruchlewskiego. Podczas wernisażu będzie można otrzymać bezpłatnie folder wystawy.

Zadanie „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać tutaj.