Bezcenne zdjęcia, pocztówki i mapy wkrótce w tczewskiej bibliotece


Część dotychczasowej kolekcji pocztówek zgromadzonych przez tczewską bibliotekę
Miejska Biblioteka Publiczna wzbogaci się niebawem o prawdziwy skarb.Wszystko za sprawą Ireneusza Dunajskiego, kolekcjonera i pasjonata dziejów Tczewa, który zdecydował się przekazać swoje zbiory tczewskiej książnicy.

W skład kolekcji wchodzi ok. 500 eksponatów, na które składają się gromadzone przez blisko 20 lat: pocztówki, mapy, zdjęcia, ryciny Tczewa, a także archiwalne gazety i książki.

– Najstarsze materiały kolekcji pochodzą z 1657 r., większość stanowią stare i bardzo rzadkie pocztówki Tczewa – informuje Krzysztof Korda, dyr. MBP w Tczewie.– Wśród historycznych zbiorów nie brakuje również unikatów, współtworzących lokalną historię i kulturę. Kolekcja ta dzięki środkom z budżetu miejskiego trafi do zbiorów Sekcji Historii Miasta, działającej w strukturach tczewskiej biblioteki.

Rozmowy i ekspertyzy trwały łącznie 3 miesiące. Rada Miejska zdecydowała się przeznaczyć na zakup kolekcji 100 tys. zł. Dzięki nowemu nabytkowi mieszkańcy zyskają możliwość obcowania z bezcennymi eksponatami, dostępnymi zazwyczaj wyłącznie wąskiemu gronu kolekcjonerów.

Znaczną część zbiorów stanowią XIX i XX-wieczne pocztówki, przedstawiające widoki dawnych przedmieść oraz ulic Starego i Nowego Miasta, „Kozenu”, jak również ówczesnych wsi: Suchostrzyg, Czyżykowa, Zacisza (obecnie Górki). Wśród zgromadzonych przez Ireneusza Dunajskiego skarbów znajdziemy także cenne staloryty – najstarszy z 1807 roku!

To jednak nie wszystko. Biblioteka otrzyma również pochodzące z lat 1859-1860 drzeworyty z widokiem mostu oraz wiele archiwalnych fotografii, wśród nich prawdziwy unikat – pierwszą fotografię lotniczą Tczewa z roku 1914.