Najlepsze prace dyplomowe o Tczewie

Laureaci wraz z jury i organizatorami konkursu.

W czwartek, 21 lutego 2019 roku, o godzinie 16.30, w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową w całości bądź w części poświęconej zagadnieniom związanym z grodem Sambora.

Komisja konkursowa w składzie: dr hab. prof. UKW Maria Pająkowska-Kensik, dr Przemysław Ruchlewski, mgr prof. oświaty Kazimierz Ickiewicz oraz mgr Radosław Kornas oceniła łącznie 11 prac – 4 prace magisterskie oraz 7 prac licencjackich, wśród których wyłoniono następnie 4 zwycięskie rozprawy.

Ewidencja tczewskich zbiorników wodnych, burzliwe dzieje wojenne, rozwój gospodarczy miasta, konkurencyjność regionu, wartość kulturowa mostu tczewskiego, tworzenie się lokalnych wspólnot samorządowych oraz analiza językoznawcza nazw własnych obecnych w baśniowych opowieściach Romana Landowskiego – to tylko niektóre spośród tematów poruszonych w konkursowych pracach. Więcej informacji o laureatach i ich pracach można znaleźć w materiale filmowym przygotowanym przez Telewizję Tetka Tczew oraz w protokole przyznania nagród w konkursie.

Materiał filmowy przygotowany przez Telewizję Tetka Tczew