Promocja książki grotołaza Tomasza Grabana

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyła się promocja książki „Zamknięty świat. Ukryte piękno Jury” autorstwa Tomasza Grabana – kociewskiego grotołaza, pedagoga, socjoterapeuty, zapalonego podróżnika, od lat penetrującego niedostępne dla przeciętnego turysty podziemne zakątki Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Autorowi towarzyszyła podczas spotkania małżonka Beata, która dodatkowo wzbogaciła wypowiedzi męża własnymi wspomnieniami oraz anegdotami z życia rodzinnego.

Było to kolejne spotkanie zorganizowane w ramach zainicjowanego w marcu b.r. projektu pt. ?Czytelniczy ekspres?, mającego na celu między innymi promowanie twórczości o szeroko pojętej tematyce przygodowej.

Czynnie zaangażowany w eksplorację jurajskich jaskiń Tomasz Graban ma z przygodą wiele wspólnego. Od lat w towarzystwie przyjaciół-speleologów uparcie zgłębia tajniki podziemnego świata, odkrywa to co nieodkryte, niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia zapuszcza się w najbardziej niebezpieczne sieci korytarzy, przemierza gigantyczne przestrzenie jaskiniowe, z uporem pokonuje niestabilne zawaliska oraz niedostępne kominy skalne.

Podczas bibliotecznego spotkania Tomasz Graban z pasją podróżnika-odkrywcy opowiadał o wyjątkowych minerałach oraz formach naciekowych, które niejednokrotnie miał okazję oglądać podczas swoich podziemnych wypraw, w niezwykle przystępny sposób wyjaśniał czym są między innymi draperie jaskiniowe, szczotki kalcytowe, makarony oraz tworzące się wbrew zasadom grawitacji formy zwane heliktytami. Autor wymieniał także popularne gatunki fauny jaskiniowej, szczególnie zainteresowanie wzbudziły wśród zebranych opowieści o sieciarzach, najbardziej jadowitych pająkach występujących w polskich jaskiniach.

Tomasz Graban w anegdotyczny sposób porównywał dawne oraz współczesne sposoby uprawiania sportów ekstremalnych w Polsce, opowiadał o źródłach swojej pasji, o szacunku jakim darzy naturę oraz tworzone przez nią dzieła, przy okazji wspominał o aktach wandalizmu i dewastacji, jakich nierzadko dopuszcza się człowiek wobec przyrody. Autor przytaczał także różnego rodzaju ciekawostki dotyczące podejmowanych przez siebie wyzwań, opowiadał o incydentach towarzyszących procesowi eksplorowania podziemnego świata, wymieniał nazwiska mentorów, dzięki którym miał możliwość znalezienia się w miejscu, w którym znajduje się obecnie.

Spotkaniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci: prezentacji multimedialnej, unikatowej wystawy zdjęć oraz przywiezionej przez kociewskiego grotołaza kolekcji minerałów oraz skamieniałości.

Czytelniczy Ekspres to projekt nawiązujący do bogatej historii Tczewa, miasta kolejarzy. Jego głównym celem jest promowanie czytelnictwa, a biblioteka stanowi lokomotywę, ciągnącą 4 wagony: przygodę, porady, kryminał oraz fantastykę. Przez cały 2017 rok odbywać się będą spotkania z pisarzami, wpisującymi się w tematykę poszczególnych wagonów. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.