Kociewski Stolem wyróżniony

Kazimierz Ickiewicz zostanie wyróżniony 13 grudnia br. najwyższym odznaczeniem regionalistów – Medalem Stolema. To wyróżnienie nazywane Pomorskim Noblem jest przyznawane od blisko 50. lat przez Klub Studencki Pomorania. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: noblista Günter Grass, najlepszy polski historyk średniowiecza profesor Gerard Labuda, pisarka Anna Łajming, oraz ksiądz Bernard Sychta.

Medal dla Ickiewicza to dopiero czwarty w historii dla osób z Kociewia, po Sychcie, Łajming i Romanie Klimie. Wręczenie Medalu Stolema odbędzie się 13 grudnia 2016 rok o godzinie 18.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa i składania gratulacji naszemu Stolemowi!

Kazimierz Ickiewicz – człowiek z pasją .
Nauczyciel i regionalista. Profesor oświaty.

Tczewianie mówią o nim wspaniały człowiek, wychowawca i nauczyciel. W wielu zaszczepił miłość do historii i regionalizmu.

Miłość do historii i regionu

Kazimierz Ickiewicz urodził się 15 kwietnia 1955 roku w Starogardzie Gdańskim. Pierwsze trzy lata życia spędził w Skarszewach. Następnie rodzina przeprowadziła się do Tczewa. Tu chodził do szkoły podstawowej. Absolwent tczewskiego Technikum Mechanicznego, gdzie uzyskał dyplom technika mechanika o specjalności obróbka skrawaniem. Po ukończeniu szkoły średniej w Tczewie, rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W ich trakcie, za namową swojego nauczyciela akademickiego Józefa Borzyszkowskiego, wówczas doktora w Instytucie Historii UG, wstąpił do Klubu Studenckiego Pomorania. Jego członkami byli wówczas m.in: Feliks Borzyszkowski, Jerzy Kaiser, Stanisław Janke, Witold Bobrowski, Halina Polonis, Felicja Borzyszkowska, Halina Bargańska, Krystyna Maciaś, Danuta Maciaś, Hanna Grabowska, Tomasz Szymański, Kazimierz Kleina, Stefan Rambiert, Kazimierz Klawiter i wielu innych. To właśnie z nimi uczestniczył w działaniach Pomorańców w Gdańsku i na Kaszubach.

W karnie Pomorańców poznał Lecha Bądkowskiego, który wywarł duży wpływ na kolejne lata jego życia. To pod jego okiem poznawał tajniki sztuki dziennikarskiej. Jako student współtworzył bowiem czasopismo Przednik, wydawane przez Oddział Gdański ZKP. Po ukończeniu studiów, w 1979 roku, poznał również Władysława Kirsteina. Kilka lat później poświęcił mu jedną ze swoich publikacji pt.Władysław Kirstein i jego muzyczny świat. Kiedy poznał Józefa Milewskiego historyka kociewskiego, eksperta od dziejów Starogardu Gdańskiego, powziął sobie postanowienie, że Tczew będzie miał swojego Milewskiego. I ma! Kazimierz Ickiewicz to nasz tczewski i kociewsko-kaszubski stolem.

Edukacja regionalna w mieście

Kazimierz Ickiewicz ma szczególne zasługi na polu regionalizmu, bowiem to właśnie on, na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zapoczątkował edukację regionalną w Tczewie. Następnie utworzył w tczewskim Technikum Kolejowym, Studium Wiedzy o Regionie, w ramach którego odbywały się spotkania z interesującymi ludźmi – pracownikami naukowym wyższych uczelni, dziennikarzami, pisarzami, twórcami ludowymi i działaczami społecznymi regionu (m.in. z prof. Józefem Borzyszkowskim, prof. Marią Pająkowską, prof. Jerzym Sampem, red. Tadeuszem Bolduanem , red. Stanisławem Pestką , red. Stanisławem Janke, Jerzym Kiedrowskim, Zygmuntem Bukowskim czy Romanem Landowskim). Jego uczniowie wielokrotnie brali udział w Konkursie Wiedzy o Pomorzu. Kilku z nich, z Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie i Collegium Marianum w Pelplinie, zdobyło czołowe miejsca, a jeden został nawet laureatem. Na tym jednak działalność Kazimierza Ickiewicza się nie kończyła. Organizował też wycieczki tematyczne (zarówno w ramach programu szkolnego, jak również prowadzonego koła), wyjścia do Muzeum Wisły w Tczewie i na wystawy regionalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz tczewskiej Fabryce Sztuk. Ponadto posiada znaczący wkład w zorganizowanie pięciu Kongresów Kociewskich w latach 1995,2000, 2005, 2010 i 2015 . Brał również udział w pracach zespołu ds. edukacji i kultury regionalnej Kociewia.

Sukcesem szkoły i Kazimierza Ickiewicza było wykonanie w 2000 roku, przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, makiety historycznego Mostu Tczewskiego. Była ona eksponowana w Muzeum Techniki w Warszawie i Muzeum Techniki w Berlinie. Obecnie znajduje się w Fabryce Sztuk w Tczewie.

Kazimierz Ickiewicz jest również pilotem wycieczek i przewodnikiem turystycznym-terenowym z uprawnieniami na Kociewie, Żuławy Wiślane i Muzeum Wisły. Zajmuje się oprowadzaniem po Tczewie m.in. gości zagranicznych przebywających w Tczewie na zaproszenie samorządu tczewskiego.

Działalność samorządowa

Duży wkład Kazimierz Ickiewicz włożył również w rozwój lokalnego samorządu. Od 1994 roku jest nieprzerwalnie radnym Rady Miejskiej w Tczewie. Trzykrotnie pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego (w kadencjach 1994-1998 , 2006-2010 i 2014-2018). Był także przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej (2002-2006) oraz Komisji Rewizyjnej (2010-2014). Przez dziesięć lat był również przewodniczącym Komisji Doraźnej ds. Nazewnictwa Ulic (2000-2010). Działalność samorządową wiąże z pełnieniem funkcji przewodniczącego Rad Programowych Panoramy Miasta i Kociewskiego Kantoru Edytorskiego. Szczególnie bliska jest mu tematyka edukacyjna i promocja miasta oraz sprawy mieszkańców. Ta tytaniczna praca została doceniona przez Radę Miejską w Tczewie, która przyznała Kazimierzowi Ickiewiczowi – za działalność regionalną, oświatową i promowanie miasta – Medal Pro Domo Trsoviensi (2008) , a Prezydent Miasta dwukrotnie wyróżnił go tytułem Tczewianin Roku (2001 i 2007)

Należy również wspomnieć, iż jest on także współorganizatorem sesji popularno-naukowych dla młodzieży szkolnej na tematy historyczne. Od wielu lat uczestniczy w organizowaniu miejskich uroczystości poświęconym takim wydarzeniom jak: odzyskanie niepodległości przez Polskę, wybuch II wojny światowej, agresji ZSRR na Polskę, zakończenie II wojny światowej, wybuch Powstania Warszawskiego czy Dzień Tczewa. Od kilku lat wygłasza publiczne referaty poświęcone wydarzeniom historycznym i problematyce patriotyzmu, które kieruje do władz samorządowych, kombatantów, młodzieży szkolnej.

Kaszubi w Kanadzie i dorobek naukowy

Nie można zapomnieć o znaczącym dorobku naukowym Kazimierza Ickiewicza. W 1981 roku w oficynie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wydana została pierwsza jego książka pt. „Kaszubi w Kanadzie” – pionierska w literaturze polskiej monografia poświęcona kanadyjskim Kaszubom, nagrodzona w II Konkursie im. Floriana Znanieckiego, zorganizowanym przez Komitet Badania Polonii Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” w Warszawie. W 2008 roku, z okazji 150-rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie, ukazało się drugie poszerzone wydanie tej książki. Jej promocja miała miejsce w Senacie RP, w Gdańsku oraz w Kanadzie.

Jest on również autorem lub współautorem łącznie około 40 książek, prawie 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz około 300 tekstów publicystycznych. Spod jego pióra wyszły następujące książki: Kaszubi w Kanadzie (1981, 2008), Władysław Kirstein i jego muzyczny świat (1986), Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu 1866-1991? (1991), Ziemia kościerska (1992), Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim w latach 1897-1997 (1997), Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie (1999, 2004, 2007, 2009, 2012, 2016), Powrót Tczewa do Polski w 1920 r. (2000), Morskie tradycje Tczewa (2000, 2005), Z kart historii Tczewa okresu międzywojennego (2005), Refleksje o Ojczyźnie (2005), Tczew. Historia – zabytki – ludzie (2008), Zbrodnia w Szymankowie (2016).

Ponadto jest współautorem i (lub) redaktorem takich prac jak: W służbie oświaty i kolejnictwa (1997), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie 1977-1997 (1997), Tczew -Witten. Partner In Europa (1999), Wojskowe tradycje Tczewa 1930-2000 (2000), X-lecie samorządności lokalnej na terenie powiatu tczewskiego (2000), Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego (2002), W służbie oświaty, kolejnictwa i elektroniki. XXV lecie Zespołu Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie 1977-2002 (2002), Wojsko Polskie w Tczewie 1930-2005 (2005), Postacie z Kociewia (2006), Tożsamość kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji (2006), Zespół Szkół Technicznych im. Kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji 1926-2006 (2006), Kociewie-pomorska kraina (2008), Tczew. Daty- fakty-wydarzenia (2008), Moje spotkania z papieżem Janem Pawłem II (2008), Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II (2009), Collegium Marianum 1836-2011 na 175. rocznicę (2010), Zdzisław Jaśkowiak 1949-2000. Świadectwo wiary i miłości Ojczyzny (2010), Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. Szkoła z tradycjami 1926-2011 (2011), 10 lat CKZ NAUKA w Tczewie 2001-2011 (2011), Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ks. Stanisław Cieniewicz (2011), Tczew miastem kolejarzy. 160 lat kolei w Tczewie (2012), Lucja Wydrowska- Biedunkiewicz. Pół wieku w służbie Tczewa (2012), Matka Kościoła. Parafia NMP Matki Kościoła (2013), Przewodnik po Tczewie i okolicy (2013), Kociewie ABC (2014), Panorama harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011 (2014), Patroni i nazwy tczewskich ulic (2014), Ks. Janusz St. Pasierb. Twórca w przestrzeni kultury (2016).

Napisał również kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii Pomorza Gdańskiego, Kaszub, Kociewia i Tczewa (zamieszczonych na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”) oraz około 300 publicystycznych (wydrukowanych w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i w Internecie).

Działalność oświatowa

Kazimierz Ickiewicz jest nauczycielem od 37 lat. W latach 1995-2004 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, a w latach 2004-2010 – Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. Obecnie jest na emeryturze, jednak nadal pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie.

W 1979 roku ukończył na Uniwersytecie Gdańskim magisterskie studia historyczne, a w 1997 roku na Politechnice Gdańskiej studium menadżerów oświaty według międzynarodowego programu Tempus. W 2000 roku, również na Politechnice Gdańskiej, został absolwentem studiów podyplomowych – zarządzanie jednostką edukacyjną w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Rok później ukończył na Akademii Marynarki Wojennej studia podyplomowe z pedagogiki obronnej, a w 2013 roku studia podyplomowe z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Należy wspomnieć, iż jest on nauczycielem dyplomowanym, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz egzaminatorem maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie. Jako pedagog posiada uznany dorobek potwierdzony nagrodami m.in. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej II stopnia, Ministra Edukacji Narodowej, Starosty Powiatu Tczewskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej , Medalem 50 lecia ZKP i wieloma innymi, szczególnie z zakresu obronności. W roku 2011 został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem honorowym Profesora Oświaty.

Jest również, a moim zdaniem przede wszystkim, wychowawcą pokoleń młodzieży, szczególnie historyków, których zaraził zamiłowaniem do regionalizmu. Wielu z nich obecnie zajmuje się kultywowaniem regionalizmu na Kociewiu. Kazimierz Ickiewicz jest od prawie 40 lat członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Oddziału ZKP w Tczewie, którego nieprzerwanie od lat jest jednym z liderów, autorytetem i inspiratorem oddziałowych działań, za które otrzymał Medal 50-lecia ZKP oraz podziękowania z okazji 60-lecia Zrzeszenia. Podobnego zdania są również jego uczniowie-wychowankowie. Zacytujemy na koniec jedną z uczennic, która wypowiedziała się o Kazimierzu Ickiewiczu w 2011 roku na portalu tczewskim tcz.pl, po otrzymaniu przez niego SKRY ORMUZDOWEJ. Uczennica pisała: Moje gratulacje PANIE PROFESORZE. Często się mówi, że młodzież niema wzorców ,autorytetów a tu proszę jaki wzorzec, autorytet takich nam trzeba ludzi, którzy w ciszy, pokorni wobec losu pracują na swoje dobre imię. Znam pana PROFESORA, gdy zaczął nauczać w szkole kolejowej, byłam jego uczennicą, obserwowałam jego dobroć, cierpliwość wobec uczniów, a także spokój wewnętrzny jakim zarażał innych, nie sposób było tego człowieka wyprowadzić z równowagi. Uczył mojego syna i córkę oni również podzielają moje zdanie. BASIA .CZAS .ALTERNATYWA. .FRU_gość

Podzielamy powyższą wypowiedź. Profesor Ickiewicz to przede wszystkim DOBRY CZŁOWIEK. Otwarty na ludzi i ich problemy, jest uosobieniem dobroci i spokoju. Wybitny historyk, regionalista, nauczyciel i wychowawca.