Ekspedycja Książka

Wyniki eliminacji w kategorii recytacje IX Festiwalu Twórczości Kociewskiej

25 października 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie miały miejsce eliminacje w kategorii recytacji w ramach IX Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Uczestnicy eliminacji podzieleni według kategorii wiekowych recytowali wiersze i prozę Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, Emilii Rulińskiej, Bożeny Ronowskiej, Zygmunta Bukowskiego, ks. Franciszka Kameckiego, Jana Majewskiego, Ludwika Kiedrowskiego, Małgorzaty Hillar, i ks. Stanisława Pasierba.

Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników ogłosiło wyniki, które można przeczytać w pliku Wyniki eliminacji w kategorii recytacje IX Festiwalu Twórczości Kociewskiej z dn. 24.10.2016 r.