Zapraszamy na wykład prof. Grzegorza Berendta

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie zaprasza, w czwartek 18 lutego 2016 roku o godz. 17.30. wszystkich zainteresowanych na spotkanie z prof. UG, dr. hab. Grzegorzem Berendtem, który w tczewskiej książnicy wygłosi wykład pt. ?Ludobójcy zacierają ślady. Einsatzgruppe 1005 na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w 1944 r.?, przedstawiający jeden z epizodów próby ukrycia przez hitlerowskie Niemcy ich zbrodniczej działalności.

Pamięć o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej jest niewątpliwie jedną z podstaw naszej dzisiejszej tożsamości. Wielu z nas jest świadkami hekatomby tamtych lat, bądź też została wychowana w szacunku o niej, o jej ofiarach. Kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach jest jednym z naszych obowiązków. Niestety jeszcze w czasie trwania ostatniej wojny światowej oba zbrodnicze reżimy podejmowały starania, aby ukryć prawdę o swych zbrodniczych czynach. ?Ze wszystkich trucizn, mogących skazić źródło historyczne, najbardziej jadowitą jest oszustwo?, konstatował w 1942 r. Marc Bloch, jeden z najwybitniejszych historiozofów.

Prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt ? ur. w 1964 r.; pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego (wieloletni kierownik Pracowni Historii Żydów) oraz Biura Edukacji Publicznej oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (w latach 2008?2013 jego naczelnik). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych opisujących dzieje polskich Żydów, jak również ludności Pomorza w XX w. (m.in. Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950); Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920?1945; Danuta Siedzikówna ?Inka? (1928?1946) [wraz z Marzeną Kruk]; II wojna światowa w Lęborku i okolicy [w publikacji Dzieje Lęborka]).

Wstęp bezpłatny.