Spotkanie z archeologią w Miejskiej Książnicy w Tczewie

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie serdecznie zaprasza w dniu 14 stycznia b.r. (czwartek) na godz. 17.30 na sesję popularnonaukową, poświęconą odkryciom archeologicznym.

W ramach sesji przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • Napierśnik pomorski z Koźlin, gm. Suchy Dąb – dr Katarzyna Ślusarska, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Najdawniejsze dzieje Kolnika – Karolina Czonstke, Bartosz Świątkowski, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Napierśnik z Koźlin – będący jednym z tematów spotkania – to ubiegłoroczne znalezisko o którym zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku. Rzeczona ozdoba z brązu została odnaleziona przez miłośnika historii Mirosława Wójcika na polu w Koźlinach.
Następnie przedmiot ten trafił do Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie po dokładnej analizie jego wiek oszacowany został na około 3200 lat, czyli na czasy kultury pomorskiej.

Spotkanie odbędzie się w Budynku Głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, zlokalizowanej przy ul. J. Dąbrowskiego 6.

Kultura pomorska (ok. 500-150 r. p.n.e.).Wykształciła się na obszarze Pomorza Wschodniego i Środkowego. W ciągu VI-V w. p.n.e. rozprzestrzeniła się w kierunku południowym i południowo-wschodnim. W okolice Sandomierza grupy tej ludności przybyły z Polski środkowej i Mazowsza.
Społeczność kultury pomorskiej nie budowała grodów. Zamieszkiwała niewielkie osady otwarte z domami o konstrukcji słupowej. Znana jest przede wszystkim z charakterystycznych znalezisk grobowych. Nadal stosowano ciałopalny obrządek pogrzebowy, a podstawową formą grobów w południowej i wschodniej części zasięgu tej kultury były tzw. groby kloszowe (podkloszowe). Popielnica z kośćmi zmarłego nakryta była położoną do góry dnem misą, a całość przykrywało specjalne, charakterystycznie chropowacone, odwrócone do góry dnem duże naczynie, zwane kloszem. Wiele takich pochówków jest obłożonych kamieniami. Pod kloszami lub obok nich umieszczano często dodatkowe mniejsze naczynia, tzw. przystawki. Rzadko spotyka się ozdoby, np. szpile z łabędzią szyjką lub inne wyroby z metali ? żelazne noże czy szczypce.
W północnych i zachodnich rejonach występowania kultury pomorskiej znajdują się groby skrzynkowe lub w obstawach kamiennych z popielnicami twarzowymi, czyli czernionymi urnami, ze schematycznym wyobrażeniem twarzy ludzkiej. Czasem też z dodatkowymi scenami rodzajowymi lub przedstawieniami przedmiotów codziennego użytku i uzbrojenia, umieszczanymi na brzuścu. Popielnice przykryte były pokrywkami, niekiedy stylizowanymi na nakrycie głowy. Dodatkowo czasami nakładano na nie naszyjniki lub napierśniki, a plastyczne przedstawienia uszu zdobiono kolczykami.