Świąteczne konkursy plastyczne

Filie dziecięce zapraszają na konkursy świąteczne, w których udział mogą brać nasi młodzi czytelnicy.

Kociewska Chojanka
Tematyka:
choinka z wykorzystaniem motywów kociewskich
Ostateczny termin i miejsce dostarczenia prac: 5 grudnia 2015 r., filii nr 9 MBP (Nowe Miasto, ul. Wyzwolenia 1)
Technika: dowolna, format A-4
Ograniczenie wiekowe: dzieci do 10 lat
Ogłoszenie wyników: czwartek 17 grudnia 2015 r., godz. 15.30.

Pojazd Świętego Mikołaja
Tematyka:
sanie Świętego Mikołaja
Ostateczny termin i miejsce dostarczenia prac: 11 grudnia 2015 r., filia nr 3 MBP (Suchostrzygi, ul. Jagiełły 8)
Technika: dowolna, format A-4
Ograniczenie wiekowe: dzieci do 10 lat
Ogłoszenie wyników: czwartek 18 grudnia 2015 r., godz. 15.00.

Wigilijny stół
Tematyka:
potrawy wigilijne
Ostateczny termin i miejsce dostarczenia prac: 12 grudnia 2015 r., filia nr 5 MBP (Stare Miasto, ul. Kościuszki 1)
Technika: dowolna, format A-4
Ograniczenie wiekowe: dzieci do 15 lat
Ogłoszenie wyników: czwartek 17 grudnia 2015 r., godz. 15.00

Pojazd Św. Mikołaja
Kociewska Chojanka
Na wigilijnym stole