Dzień Austrii w Tczewie. Spotkanie z Konsulem

W Tczewie znajduje się cmentarz żołnierzy austriackich. W 1866 roku w wojnie prusko-austriackiej o hegemonię w Niemczech, do niewoli Prus dostało się wiele tysięcy żołnierzy ówczesnej Austrii. Trafili do obozów, m.in. do Suchostrzyg. W wyniku epidemii, latem 1866 roku, dwudziestu sześciu spośród nich zmarło i zostało pochowanych na terenie dzisiejszego Tczewa. Cmentarz znajduje się przy ulicy Dworzec Suchostrzygi. Z okazji Święta Narodowego Austrii, przypadającego w październiku, wiązankę kwiatów złoży w dniu 27 października (wtorek) na cmentarzu Marek Kacprzak – Konsul Honorowy Republiki Austrii.

Tego dnia będziemy mieli również okazję wzbogacić naszą wiedzę na temat Austrii, literatury, pracy Konsula oraz poznać ślady pobytu Austriaków na ziemi tczewskiej, której pozostałością jest m.in. cmentarz na Suchostrzygach.

W ponad 1000 letniej historii naszych kontaktów z Republiką Austrii nie brak – mimo obecnego oddalenia geograficznego – wydarzeń, zjawisk i postaci, które łączyły obydwa narody. Warto nadmienić, że dotyczyły one nie tylko kwestii politycznych, ale również gospodarczych, czy też tak ponadczasowych jak te będące wynikiem wspólnych kontaktów kulturalnych.

Program dnia

Godzina 15.00. Uroczyste złożenie wieńców na cmentarzu żołnierzy austriackich w Tczewie
Miejsce: Cmentarz austriacki – Dworzec Suchostrzygi

  • Prowadzenie, powitanie: dr Michał Kargul, prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
  • Tekst o losach żołnierzy i cmentarza w Suchostrzygach (dr Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej)
  • Wystąpienie Marka Kacprzaka, Konsula Honorowego Republiki Austrii.
  • Wystąpienie Mirosława Pobłockiego, Prezydenta Miasta Tczewa.
  • Wystąpienie Tadeusza Magdziarza, prezesa Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego Trsow (odkrywców pomnika i inicjatorów jego odrestaurowania).
  • Składanie wieńców.

Godzina 17.30. Spotkanie z kulturą Austrii
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, ul. J. Dąbrowskiego 6

  • Wystąpienie Marka Kacprzaka, Konsula Honorowego Republiki Austrii.
  • Wykład dra Bartosza Dąbrowskiego (Uniwersytet Gdański): Współczesna literatura austriacka.
  • Wystąpienie dra Michała Kargula: Cmentarz austriacki z 1866 roku w Suchostrzygach.

Organizatorzy:
Konsulat Republiki Austrii w Gdańsku
Prezydent Miasta Tczewa
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
Nadwiślański Klub Krajoznawczy ?Trsow?
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Stowarzyszenie Polsko-Austriackie w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie