Tczew w latach okupacji niemieckiej – nowe fakty i ustalenia

Za nami pierwszy wykład z cyklu ?Spotkań z historią Tczewa?. W dniu 24 września naszym i Państwa gościem był pracownik naukowy Muzeum II Wojny Światowej Jan Daniluk, który wygłosił wykład zatytułowany ?Tczew w latach okupacji niemieckiej?.

Jak zaznaczył sam autor na wstępie swojego wystąpienia wykład jego nie stanowił wyniku pełnych i kompleksowych badań nad dziejami Tczewa okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 a jedynie próbę naświetlenia pewnych wydarzeń tego okresu. Zaznaczył on również, iż dalekie od wyczerpania tego tematu są powstałe dotychczas w tym temacie opracowania.

Przedstawiona prezentacja stanowiła zbiór szeregu rozproszonych dotychczas informacji o różnej proweniencji, odnalezionych przy okazji szerszych badań autora dotyczących okresu IIWŚ na terenie Pomorza. Tym samym dokonał on pewnego uszeregowania posiadanych dotychczas przez znawców tematu informacji zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę rozpoczęcia na nowo debaty na temat okresu II WŚ w Tczewie. Uzyskaliśmy zatem szereg nowych ciekawostek takich jak wykorzystanie tczewskiego mostu i jego odbudowy przez III Rzeszę na jednym ze swych propagandowych plakatów, a także kilka nieznanych do tej pory dokumentów odnalezionych przez Jana Daniluka, których kopie udostępnił zainteresowanym uczestnikom spotkania.

Osoby, które nie miały możliwości wzięcia udziału w prelekcji, mogą skontaktować się mailowo z Janem Danilukiem (j.daniluk@muzeum1939.pl) z prośbą o przekazanie prezentacji multimedialnej jaka była prezentowana na spotkaniu.

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Jest to zadanie ciągle aktualne, ponieważ pomimo upływu ponad 70 lat od wybuchu II wojny światowej, nie ma w Europie muzeum, które w sposób całościowy ukazywałoby przebieg i charakter tego konfliktu.

Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk w narracji historycznej zostanie położony na losy jednostek, społeczności i narodów. Historia militarna stanowić będzie tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Celem takiego ujęcia tematu jest oddanie wyjątkowości doświadczenia II wojny światowej, w której największe ofiary poniosła ludność cywilna.

{phocagallery view=category|categoryid=396|limitstart=0|limitcount=0|detail=8}