Z profesorem Danielem Dudą o Szkole Morskiej w Tczewie i jej pierwszym dyrektorze Antonim Garnuszewskim.

Z profesorem Danielem Dudą o Szkole Morskiej w Tczewie i jej pierwszym dyrektorze Antonim Garnuszewskim.

Okazją do spotkania z Profesorem Dudą była zbliżająca się 95 rocznica powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, przypadająca na 17 czerwca b.r. oraz wydana przez tego autora biografia pierwszego dyrektora szkoły Antoniego Garnuszewskiego.

Spotkanie zainaugurował dr Krzysztof Korda Dyrektor MBP w Tczewie, który powitał zgromadzonych i przybliżył postać i dokonania Profesora Dudy oraz zaprezentował jego najnowszą książkę pt. ?Antoni Walerian Garnuszewski. Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie 1920 ? 1929?.

Następnie głos zabrał Profesor Duda, który opowiedział uczniom o życiu komandora Garnuszewskiego a także innych postaci związanych ze Szkołą Morską w Tczewie. Przedstawił on nie tylko kwestie już zbadane i opracowane przez historyków zajmujących się tematyką szkolnictwa morskiego ale również zwrócił uwagę na fakt występowania wielu zagadnień wciąż jeszcze niezbadanych, takich jak zaginięcie części akt Szkoły Morskiej w Tczewie czy też jej sztandaru.

Przy okazji swojej wizyty autor przekazał czytelnikom biblioteki kilka z pośród swoich wydawnictw w tym wspomnianą biografię Antoniego Garnuszewskiego. Po wykładzie profesor odpowiadał na pytania, dzielił się swoimi przemyśleniami na temat potrzeby kształcenia kadr morskich, zwłaszcza dla marynarki cywilnej, handlowej. Profesor oddał również hołd osobom związanym z historią szkoły morskiej, którzy spoczywają na cmentarzu obok dawnej Szkoły Morskiej.

{phocagallery view=category|categoryid=381|limitstart=0|limitcount=0|detail=8}

Daniel Duda – kapitan żeglugi wielkiej, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończył Państwową Szkołę Morską, w 1969 r. obronił pracę doktorską, w 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, od 1999 r. jest profesorem zwyczajnym. Pełnił obowiązki kapitana portu w Gdyni, był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego tamtejszej Wyższej Szkoły Morskiej, zaś w latach 1972 ? 1981 rektorem tej uczelni. Związany z uczelniami, urzędami i instytucjami zajmującymi się problematyką morską prof. Daniel Duda należy do najznakomitszych znawców zagadnień morskich w naszym kraju, jest autorytetem w skali międzynarodowej, autorem wielu publikacji fachowych, w tym ponad trzydziestu książek. Jest członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim prezesem zasłużonego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej, Komandorem Kapituły ?Pierścienia Hallera?.