25 rocznica utworzenia samorządu tczewskiego

W dniu dzisiejszym mija dokładnie 25 lat od pierwszych wolnych wyborów do Rady Miejskiej w Tczewie. Podstawą do przeprowadzenia tych wyborów stała się uchwalona przez sejm ?kontraktowy? 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie gminnym. Głównym celem reformy samorządu terytorialnego było oddanie władzy przedstawicielom społeczności lokalnej posiadającym autentyczne poparcie.

Uchwalona ustawa dała mieszkańcom grodu Sambora realny wpływ, na to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Warto wspomnieć że wybory do Rady Miejskiej w Tczewie wygrał popierany przez NSZZ Solidarność ? Komitet Obywatelski, który zdobył 27 z 32 mandatów w nowej radzie. Natomiast na prezydenta miasta wybrano Ferdynanda Motasa.

Wyłoniona w wolnych wyborach tczewska Rada Miejska stanęła przed rozwiązaniem bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Nowe władze miejskie musiały liczyć się niezadowoleniem mieszkańców Tczewa, których dotykało rosnące bezrobocie i widoczny spadek poziomu życia.

Wybór niezależnej Rady spowodował zmianę w sprawowaniu rządów nad miastem. Jednym z przejawów tych przemian była ich pełna przejrzystość. Już od lipca 1990 roku na łamach ?Gazety Tczewskiej? ukazywała się rubryka pt. ?Wiadomości z Ratusza?. Czytelnicy tej gazety mieli możliwość śledzenia informacji o podejmowanych uchwałach oraz poznać funkcjonowanie tczewskiego Urzędu Miejskiego. Trochę później zaczął się ukazywać bezpłatny biuletyn Panorama Miasta. Przez 25 lat działalności w Tczewie w pełni demokratycznego samorządu były możliwe do realizowania wielkie inwestycje takie jak budowa węzła transportowego, budowa wiaduktu 800-lecia, remont Centrum Kultury i Sztuki, przejęcie i remont Fabryki Sztuk, dokończenie budowy oczyszczalni ścieków, rewitalizacja Starego Miasta.

{phocagallery view=category|categoryid=379|limitstart=0|limitcount=0|detail=8}