Amnestia majowa

Amnestia majowa

Drodzy czytelnicy, ogłaszamy majową amnestię dla osób przetrzymujących książki!

Do końca miesiąca można zwracać książki, którym upłynął już termin zwrotu, bez ponoszenia żadnych kar finansowych. Jeśli książka uległa zagubieniu lub zniszczeniu, można przynieść inne wartościowe pozycje (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
Mamy nadzieję, że akcja pozwoli nam na odzyskanie przetrzymanych książek, na które często oczekują inni czytelnicy, a osobom przetrzymującym – na ponowne odzyskanie dostępu do naszych zbiorów.

Akcja ta zorganizowana jest głównie z myślą o osobach bardzo długo przetrzymujących książki. Przypominamy jednocześnie, że książki wypożyczane są na 30 dni i po miesiącu można je przedłużyć (osobiście, telefonicznie, mailowo lub w katalogu on-line). Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z wypożyczeń na wszystkich filiach do czasu zwrotu zaległości.