Finał gry miejskiej „Poznajemy bibliotekę”

Gra miejska pod hasłem ?Poznajemy bibliotekę? trwała od 1 do 20 sierpnia. Skierowana była zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży, a polegała na odwiedzeniu co najmniej 7 filii bibliotecznych, wykonaniu odpowiedniego zadania i uzyskaniu za to pieczątki w karcie gry. Osoby dorosłe brały udział w quizach literackich oraz dotyczących historii naszego miasta i biblioteki, a dzieci układały puzzle, rozwiązywały krzyżówki, zgadywanki, rebusy. Każdy uczestnik, który dostarczył do Biblioteki Głównej kartę gry z kompletem pieczątek (co oznaczało zakończenie gry), otrzymał nagrodę niespodziankę.

Zasadniczym celem gry była promocja czytelnictwa poprzez zachęcenie mieszkańców do odwiedzenia filii bibliotecznych znajdujących się w różnych punktach miasta oraz poznanie oferty czytelniczej danej placówki, ponieważ można być zarejestrowanym jednocześnie w kilku filiach.

Regulamin gry przewidywał losowanie nagrody głównej, które odbyło się 21 sierpnia. Zwycięzcami zostali 

w kategorii:

– osoby niepełnoletnie: Kuba Kamień,

– osoby dorosłe: Pani Izabela Dettlaff

Nagrody główne ? to bony na zakup książek. Prosimy o ich odbiór 26 sierpnia w godz. 11.00-15.00 w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 (sekretariat).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w grze, a zwycięzcom gratulujemy.