Gra miejska „Poznajemy bibliotekę”

Zachęcamy naszych Czytelników do udziału w GRZE MIEJSKIEJ „POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ”, która trwa od 1 do 20 sierpnia 2014 roku.


Pokaż Mapa Filii MBP w Tczewie na większej mapie

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. 

1.Organizatorem gry pt. Poznajemy bibliotekę, realizowanej na terenie Tczewa, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, z siedzibą przy ul. J. Dąbrowskiego 6.

2.Gra odbywa się w terminie od 1 do 20 sierpnia 2014 roku.

3.Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych  i zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych:

– osoby niepełnoletnie, 

– osoby od lat 18.

4.Celem gry jest promocja czytelnictwa oraz zapoznanie uczestników z lokalizacją filii bibliotecznych i strukturą księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

5.Każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz w grze i otrzymać w dowolnej filii bibliotecznej tylko jedną kartę gry, po wypełnieniu której odwiedza co najmniej 7 filii bibliotecznych, gdzie po wykonaniu zadania, otrzymuje pieczątkę danej filii.

6.Karta gry zawiera następujące dane: imię, nazwisko, wiek uczestnika (dotyczy dzieci), telefon kontaktowy, podpis. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie karty przez opiekuna prawnego.

7.Zebranie co najmniej 7 pieczątek na karcie gry uprawnia do jednorazowego otrzymania symbolicznego prezentu oraz wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej. 

8.Wypełnione karty przyjmowane są w Sekcji Historii Miasta przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie (pon.-pt. 11.00-16.30, śr. 10.00-14.30) do 20 sierpnia 2014 roku.

9.Wyniki gry oraz informacja o terminie i miejscu odebrania nagród specjalnych zostaną opublikowane 22 sierpnia 2014 roku na stronie internetowej biblioteki: www.mbp.tczew.pl 

10.Udział w grze jest bezpłatny.

11.Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

12.Złożenie zgłoszenia do gry jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby gry.