VII Festiwal Twórczości Kociewskiej

VII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

kontynuacja Kociewskiego Konkursu Literackiego

VII Festiwal Twórczości Kociewskiej

Organizator – koordynator
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Współorganizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
Fabryka Sztuk w Tczewie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

  Cele

 • Budowanie tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie twórczości kociewskich regionalistów.
 • Upowszechnianie wiedzy o regionie i dokonywanie jego promocji.
 • Wyrabianie szacunku i przywiązania do ?małej ojczyzny?.
 • Podnoszenie kultury żywego słowa.
 • Inspirowanie i promowanie własnej twórczości uczestników konkursu.
 • Kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury.
 • Upowszechnianie integracji mieszkańców Kociewia.

Adresaci
Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

  Kategorie konkursowe

 1. recytacje poezji i prozy
 2. inscenizacje
 3. programy słowno-muzyczne
 4. juwenilia literackie (utwory młodych literatów)
 5. prace plastyczne
  Terminy imprezy

 • 23 października 2014 r.godz. 9.00 – eliminacje rejonowe w Tczewie i Starogardzie Gd. w kategorii recytacje
 • 19 listopada 2014 r. godz. 9.00 – wernisaż prac plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich
 • 19 listopada 2014 r. godz. 10.00 – eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne)
 • 19 listopada 2014 r. godz. 10.00 – eliminacje finałowe festiwalu w kategorii recytacje
 • 20 listopada 2014 r. godz. 10.00 – finał Festiwalu ? prezentacja laureatów.

PROTOKÓŁ ZBIORCZY osób wyróżnionych i nagrodzonych w VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego (wszystkie kategorie)

Materiały do pobrania
Kolejność wystąpień uczestników VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej: plik pdf

INFORMACJE OD ORGANIZATORA Z DNIA 6.10.2014: plik pdf

Regulamin VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej: plik pdf | dokument MS Word
Karty zgłoszeń: plik pdf | dokument MS Word

Informacje na temat poprzednich edycji Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego z lat 2008 – 2013 można znaleźć TUTAJ