Promocja książki Panorama Harcerstwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie,
Fabryka Sztuk w Tczewie,
Komenda Hufca ZHP w Tczewie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

zapraszają na promocję książki
pod red. Jana Kulasa, Bożeny Deja-Gałeckiej i Kazimierza Ickiewicza

„Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego
w latach 1921-2011″

która odbędzie się we wtorek 22 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00
w Fabryce Sztuk(sala konferencyjna) przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie