Ekspedycja Książka

„Pierścienie Mechtyldy” wręczone

Podczas uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa 30.01.2014 roku zostały wręczone wyróżnienia ? ?Pierścienie Mechtyldy? przyznawane przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego sekcją wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Otrzymali je:

w kategorii edukacja regionalna ? Jadwiga Mielke ? dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie, założyciel i dyrygent Gniewskiej Orkiestry Dętej, współorganizator Przeglądów Kociewskich Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie oraz Gniewskich Spotkań Kameralnych, które odbywają się od ponad 20 lat,

w kategorii publicystyka ? Bogdan Wiśniewski ? dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, inicjator i główny organizator Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza Pasierba, autor lub redaktor znaczących publikacji, działacz społeczny, zaangażowany w harcerstwo, ruch solidarnościowy i regionalny,

w kategorii literatura ? Katarzyna Sturmowska ? nauczycielka języka niemieckiego, propagatorka idei regionalizmu, naukowo zajmująca się gwarą kociewską oraz tożsamością mieszkańców Kociewia, zaangażowana w pracę na rzecz regionu, ma w swoim dorobku referaty wygłaszane na konferencjach i warsztatach, artykuły w pismach naukowych oraz książkę ?Jeszcze zaświeci słoneczko? Wokół pamiętnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna?,

w kategorii literatura ? prof. Tadeusz Linkner ? historyk literatury, publicysta i działacz społeczny, prof. zwyczajny nauk humanistycznych, dr hab. literaturoznawstwa, propagator Kaszub, Kociewia i Ziemi Borowiackiej, autor kilkudziesięciu książek, w tym kilkunastu autorskich, opublikował liczne artykuły, szkice i recenzje zarówno w pismach naukowych, jak i w prasie codziennej i lokalnej, promotor magistrów i doktorantów, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego.

?Pierścień Mechtyldy?  odebrał również Edward Zimmermann, publicysta, promotor Kociewia, autor książek i artykułów o tematyce regionalnej, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie w 2013 roku w kategorii eseistyka historyczna.

Gratulujemy osobom wyróżnionym!

{phocagallery view=category|categoryid=299|limitstart=0|limitcount=0|detail=8}