Ekspedycja Książka

Referendum w Bibliotece Głównej

W pierwszej połowie października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie eksponowana była wystawa ?Urna to jest taki pniak. Wrzucisz nie, wychodzi tak. Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim?, przygotowana przez Krzysztofa Drażbę z Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja ukazała kulisy i mechanizm fałszerstw wyborczych komunistów oraz wpływ propagandy na postawy wyborców. Przybliżyła również nastroje społeczeństwa oraz atmosferę życia w powojennej Polsce na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego. Na wystawie można było zobaczyć m.in. plakaty i hasła propagandowe z okresu tzw. kampanii przedreferendalnej, a także dowody fałszerstw dokonanych przez komunistów. Materiały do wystawy zebrano z kilkunastu placówek naukowych i od osób prywatnych.

{phocagallery view=category|categoryid=218|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displaydetail=0}

Ekspozycja spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej Tczewa i okolic. Wśród zwiedzających były osoby, które same pamiętały tamte czasy lub znały je z opowiadań swoich rodziców. Mieszkańcy podkreślali wysoki poziom merytoryczny wystawy. Pan Benedykt Urbański z Miłobądza przyniósł nawet ze sobą broszurę propagandową ? poradnik dla głosujących wydany w 1946 r. nakładem Drukarni Państwowej Nr 1. Warto wspomnieć, że komuniści przygotowując się do referendum wyprodukowali 38 mln egzemplarzy ulotek, plakatów, afiszy itp., a liczba obywateli Polski wynosiła 24 mln.

Dla młodzieży z klas licealnych zostały przygotowane warsztaty historyczne, które odbyły się 18 października w Bibliotece Głównej. Młodzież wzięła udział w tajnym głosowaniu, w którym należało   odpowiedzieć na trzy pytania: ?Czy brałeś już kiedyś udział w głosowaniu?, ?Czy Twoim zdaniem matematyka powinna być przedmiotem obowiązkowym na maturze?, ?Czy uważasz, że głos jednej osoby może wpłynąć na wynik głosowania??. Komisja po skrupulatnym przeliczeniu głosów podała sfałszowane wyniki. Program zajęć obejmował również wykład wzbogacony o prezentację multimedialną. Uczestnicy spotkania poznali genezę, przygotowania do referendum zarówno ze strony komunistów jak i opozycji, skupionej w głównej mierze wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz sam przebieg głosowania i metody sfałszowania jego wyników. Na zakończenie spotkania przeprowadzone zostało ćwiczenie podsumowujące wiedzę zdobytą na zajęciach.  Warsztaty poprowadził Krzysztof Drażba, a uczestniczyło w nich około 120 uczniów z II liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Katolickich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.