Ekspedycja Książka

Jubileusz 25-lecia „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”

W miniony piątek, 20 września 2013 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie obchodziła jubileusz 25-lecia ?Kociewskiego Magazynu Regionalnego? ? kwartalnika wydawanego przez Kociewski Kantor Edytorski, sekcję wydawniczą tczewskiej książnicy. Pismo spełnia funkcję edukacyjną, społeczną i kulturotwórczą, będąc źródłem wiedzy o małej Ojczyźnie. Służy zarówno naukowcom, jak i nauczycielom oraz studentom. Dotychczas ukazały się 82 numery pisma.

Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń od zaproszonych gości: senatorów RP Andrzeja Kobiaka i Andrzeja Grzyba, marszałka województwa pomorskiego, w imieniu którego wystąpił wicemarszałek Ryszard Świlski, prezydenta miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i wielu innych zaproszonych gości z regionu kociewskiego. Zostały również wręczone podziękowania członkom Rady Programowej ?Kociewskiego Magazynu Regionalnego?, którzy wspierają merytorycznie redakcję pisma. Nie zapomniano o osobach, dzięki którym pismo powstało i ukazuje się po dziś dzień. Mowa o Zycie Myszka ? ówczesnej wiceprezydent Tczewa, Czesławie Glinkowskim ? byłym prezydencie naszego miasta, Zenonie Odya ? długoletnim włodarzu Tczewa oraz prezydencie Mirosławie Pobłockim i wiceprezydencie Zenonie Drewie. Jednym z punktów jubileuszu było wręczenie dyplomów osobom, które publikują na łamach magazynu, a warto podkreślić, że teksty oraz zdjęcia zamieszczone w piśmie są przekazywane przez autorów nieodpłatnie.

Druga część uroczystości miała charakter konferencji popularnonaukowej. Referaty wygłosili: prof. Marek Adamiec, Andrzej Grzyb, Kazimierz Ickiewicz, Ryszard Szwoch, Jan Kulas, prof. Maria Pająkowska-Kensik. Głos w dyskusji zabrał nestor kociewskich regionalistów Jan Ejankowski, który wspominał założyciela i długoletniego redaktora pisma ? Romana Landowskiego.

Oprawą muzyczną zajęły się Marta i Weronika Pieczewskie, absolwentki Szkoły Muzycznej w Tczewie.

{phocagallery view=category|categoryid=209|limitstart=0|limitcount=20|detail=8|displaydetail=0}