Młody czytelnik – projektantem

Zachęcamy naszych najmłodszych czytelników do wzięcia udziału w konkursie na  najciekawszą zakładkę do książki!

Regulamin konkursu

1.       Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

83-110 Tczew

tel. (58) 531-36-37 wew. 19, e-mail: mbp@mbp.tczew.pl

2.       Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych,
 • pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie wyobraźni.

3.       Temat konkursu:

 • zakładka do książki,
 • projekt ma tematycznie nawiązywać do książek (np. mój ulubiony bohater literacki) lub bibliotek (np. w mojej bibliotece).

4.       Zasady uczestnictwa:

 • adresatami konkursu są dzieci w wieku od 4 do 13 lat,
 • uczestnik konkursu może dostarczyć maks. 5 samodzielnie wykonanych zakładek,
 • prace muszą mieć postać zakładki jednostronnej o wymiarach 21×6 cm,
 • układ rysunku (pion/poziom): dowolny,
 • prace należy wykonać kredkami, pisakami, farbami lub ołówkiem,
 • każda praca musi na odwrocie zawierać następujące dane wypisane ołówkiem: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna, nazwa przedszkola/szkoły,
 • zakładki przyjmowane są w każdej filii bibliotecznej oraz w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6

      do 17 czerwca 2013 r.

5.     Rozstrzygnięcie konkursu:

 • prace będą oceniane w kilku kategoriach wiekowych przez jury,
 • z wynikami konkursu będzie można zapoznać się na stronie internetowej Organizatora www.mbp.tczew.pl od 26 czerwca 2013 r.,
 • laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody 27 lipca 2013 r. około godz. 15:00 podczas Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim.

6.     Postanowienia końcowe:

 • zgłoszone na konkurs prace nie będą uczestnikom zwracane,
 • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na konkurs prac do promocji konkursu i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, a także prawo do bezpłatnego publikowania prac na stronie internetowej Biblioteki oraz w prasie i innych wydawnictwach,
 • organizator zastrzega sobie możliwość wydrukowania nagrodzonych prac w formie zakładek do książek jako materiału promocyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (na rewersie zostanie zamieszczone imię i nazwisko autora projektu),
 • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji danych osobowych nagrodzonych uczestników konkursu oraz ich opiekunów,
 • przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.