Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Kraszewski. Komputery dla Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie bierze udział w programie dotacyjnym Instytutu Książki ?Kraszewski. Komputery dla bibliotek?, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Nazwa programu nawiązuje do ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), polskiego pisarza, patrioty, publicysty, wydawcy, krytyka literackiego, historyka, działacza społecznego i politycznego, w dwusetną rocznicę Jego urodzin. Intencja programu jest zbieżna z działalnością społeczną J. I. Kraszewskiego i jego zaangażowaniem we wspieranie edukacji i kultury.

Projekt ten ułatwi dostęp do Internetu, a szczególnie do cyfrowego katalogu on-line czytelnikom tczewskiej biblioteki, poprzez zakup nowych komputerów, zabezpieczeń infrastruktury IT oraz uzupełnienie katalogów dotyczących zbiorów biblioteki. Ponadto zapewni wsparcie dla czytelników, których wiedza na temat nowoczesnych technologii jest niewielka.