Ekspedycja Książka

Promocja książki o Lucji Wydrowskiej-Biedunkiewicz

Promocja książki Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza na promocję książki pod red. Jana Kulasa i Kazimierza Ickiewicza pt. Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Pół wieku pracy i służby dla Tczewa, która odbędzie się 12 października 2012 r. o godz. 17:00 w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6.

?Niewielu jest tak wybitnych i zasłużonych tczewian jak doktor Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Blisko pół wieku pracowała jako lekarz w tczewskiej służbie zdrowia. Zawsze znajdowała czas dla ludzi chorych i potrzebujących pomocy[…]
Doktor Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz należy również do współtwórców tczewskiej demokracji lokalnej. W stanie wojennym świadczyła bezinteresowną i ofiarną pomoc represjonowanym działaczom Solidarności i ich rodzinom?.

fragment wstępu