Digitalizacja – fotografie

TYTUŁ: [Młyn Parowy w Tczewie]
OPIS: Fotografia w sepii podklejona na kartonie, odręczne dopiski: na awersie: ?Stefańska Tczew?, na rewersie: ?Panu Stanisławowi Komorowskiemu księgowemu firmy: W dowód szczerej pamięci swej 5-letniej pracy w Młynie Parowym w Tczewie [podpisy, m.in. Miśkiewicz, Alfons Scheibe] Tczew, dnia 31 maja 1926 r.?; 35×41 cm 
DATA: 1920-1926
MIEJSCE:: Tczew, ul. Sambora
TYP ZASOBU: fotografia
FORMAT: image/jpg
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie


Młyn Parowy w Tczewie

TYTUŁ: [Panorama Tczewa]
OPIS: Na il.: Wisła, fragment Starego Miasta, w tym m.in.: Fara św. Krzyża, kościół podominikański pw. św. Stanisława Kostki; fotografia w sepii, 11×17 cm 
DATA: 1918
MIEJSCE:: Tczew
TYP ZASOBU: fotografia
FORMAT: image/jpg
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 35/02


Panorama Tczewa

TYTUŁ: [Powrót Tczewa do Polski. Powitanie wojska polskiego przed gmachem starostwa]
OPIS: Fotografia czarno-biała; 9×14 cm 
DATA: 1920-01-30
MIEJSCE:: Tczew, plac przed starostwem (ob. plac Marsz. J. Piłsudskiego)
TYP ZASOBU: fotografia
FORMAT: image/jpg
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 103


Powrót Tczewa do Polski

TYTUŁ: [Powrót Tczewa do Polski. W oczekiwaniu na wojsko polskie]
OPIS: Na il.: ks. Bernard Baczkowski, ks. Jesionowski, ks. Stein, ministranci: Paweł Kapich, Franciszek Samp; pocztówka w sepii, 9×14 cm 
DATA: 1920-01-30
MIEJSCE:: Tczew, tzw. Stary Cmentarz
TYP ZASOBU: pocztówka
FORMAT: image/jpg
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 103


Powrót Tczewa do Polski

TYTUŁ: [Pożar południowej pierzei Rynku]
OPIS: Fotografia czarno-biała podklejona na kartonie, odręczne dopiski na awersie ? data, miejsce i okoliczność wykonania zdjęcia
MIEJSCE: i okoliczność wykonania zdjęcia; 24×30 cm 
DATA: 1900-07-11
MIEJSCE:: Tczew, Rynek (ob. plac Hallera)
TYP ZASOBU: fotografia
FORMAT: image/jpg
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 85

UWAGI: Dar Zdzisława Frydryszewskiego


Pożar pierzei południowej Rynku

TYTUŁ: Zakończenie ćwiczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie
OPIS: Na il. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie oraz zaproszeni goście, m.in.: Franciszek Belau (w 1.rzędzie 3. od lewej), Edmund Raduński (siedzi w 2. rzędzie 2. od prawej), na awersie podpis Zdzisława Frydryszewskiego; fotografia w sepii podklejona na kartonie, 25×32 cm 
DATA: 07.10.1933
MIEJSCE:: Tczew, remiza przy ul. Lecha
TYP ZASOBU: fotografia
FORMAT: image/jpg
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 85


OSP w Tczewie