Digitalizacja – albumy, kroniki

TYTUŁ: Kronika Budowy Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie założona jako dar Budowniczemu Księdzu Prałatowi Stanisławowi Cieniewiczowi w 25-lecia kapłaństwa

OPIS: Na siedemdziesięciu pięciu kartach zostały przedstawione najważniejsze fakty z powstania kościoła rzymskokatolickiego przy ul. Rokickiej począwszy od 1978 r., kiedy została wydana przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zgoda na budowę aż do konsekracji kościoła w 1998 r. Ciekawostką jest pamiątkowy wpis Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, który 5 czerwca 1998 r. celebrował Mszę Świętą w nowej świątyni.

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: [1989]

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie

UWAGI: Prawa do kronik posiada Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie

Przeglądaj kronikę:
Kronika Budowy Kościoła pod wezwaniem N.M.P. Matki Kościoła w Tczewie

TYTUŁ: Kronika Chóru Męskiego ?Echo? w Tczewie

AUTOR: opracował J. Richter

OPIS: Kronika zawiera archiwalne zdjęcia, afisze, dyplomy, zaproszenia, wycinki prasowe dokumentujące działalność zespołu w latach 1923-1970.

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: [1970]

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Chóru Męskiego ?Echo? w Tczewie

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Chór Męski ?Echo? w Tczewie

Przeglądaj
Kronika Chóru Echo część 1/2
Kronika Chóru Echo część 2/2

TYTUŁ: Kronika Fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II – 1a, XXX-lecie PRL – lata 1945 – 1975

AUTOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, redakcja: Zygmunt Kułakowski, wykaz osób opracowujących kronikę zamieszczono na trzeciej stronie okładki

OPIS: Wykaz obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, parków i skwerów wybudowanych w latach 1945-1960. Opis najważniejszych wydarzeń z życia miasta, w tym obchodów 700-lecia miasta Tczewa (1960 r.). Teksty wzbogacone zostały oryginalnymi zdjęciami lub reprodukcjami pocztówek, dokumentów etc.

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: lipiec 1975

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj
Kronika Fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II – 1a, XXX-lecie PRL – lata 1945 – 1975

TYTUŁ: Kronika Fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II/2, XXX-lecie PRL – lata 1945 – 1975

AUTOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, redakcja: Zygmunt Kułakowski, wykaz osób opracowujących kronikę zamieszczono na trzeciej stronie okładki

OPIS: Kontynuacja ?Kroniki Fotograficznej Rozwój Miasta Tczewa II – 1a, XXX-lecie PRL – lata 1945 – 1975 ?

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: lipiec 1975

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj
Kronika Fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II/2, XXX-lecie PRL – lata 1945 – 1975

TYTUŁ: Kronika Kolejowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie

OPIS: Kronika obejmuje lata 1921-1980. Zawiera ona opisy akcji pożarniczych, ważnych wydarzeń (np. obchody 40-lecia, wręczenie sztandaru), które są wzbogacone zdjęciami, dokumentami i artykułami prasowymi.

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: [1980]

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 12/08

UWAGI: Dar żony Zdzisława Frydryszewskiego, który swego czasu uratował kronikę przed zniszczeniem.

Przeglądaj
Kronika Kolejowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie

TYTUŁ: Kronika miasta Tczewa [Kronika fotograficzna: Rozwój miasta Tczewa do 1945 roku, t. I]

AUTOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, redakcja: Zygmunt Kułakowski, wykaz osób opracowujących kronikę zamieszczono na trzeciej stronie okładki

OPIS: Chronologiczne przedstawienie dziejów Tczewa. Opisy są zilustrowane oryginalnymi zdjęciami lub reprodukcjami pocztówek, dokumentów etc.

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: lipiec 1975

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj
Kronika miasta Tczewa

TYTUŁ: Kronika MKS Wisła Tczew

AUTOR: Międzyzakładowy Klub Sportowy Wisła w Tczewie

OPIS: Dwutomowa kronika zawiera najważniejsze informacje z dziejów Klubu od momentu powstania w 1924 roku aż do 2008 roku. Opisane zostały poszczególne sekcje (piłki nożnej, tenisa ziemnego i stołowego, szachowa, piłki ręcznej, bokserska…), sylwetki prezesów Klubu, znanych działaczy i zawodników oraz ważne wydarzenie (jubileusze, budowa stadionu itp.). Kronika stanowi źródło wiedzy do poznania historii sportu w Tczewie.

WYDAWCA: Międzyzakładowy Klub Sportowy Wisła w Tczewie

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory MKS Wisła Tczew

UWAGI: Prawa do kronik posiada MKS Wisła Tczew

Przeglądaj kronikę:
Kronika Klubu MKS Wisła 1924
Kronika Klubu MKS Wisła

TYTUŁ: Mosty Tczewskie

AUTOR: Zygmunt Kułakowski (układ i redakcja), Stefan Kukowski (opracowanie graficzne), Stanisław Zaczyński (zdjęcia i reprodukcje), Władysław Strzeszyński (introligatorskie wykonanie albumu)

OPIS: Kronika prezentuje historię mostów tczewskich przez Wisłę ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej.

WYDAWCA: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj kronikę:
Mosty Tczewskie

TYTUŁ: Muzeum Wisły w Tczewie

AUTOR: Stefan Kukowski (opracowanie graficzne)

OPIS: Kronika przedstawia okoliczności powstania i uroczyste otwarcie Muzeum Wisły w Tczewie oraz początki działalności instytucji. Zawarte są w niej zdjęcia, druki ulotne, artykuły prasowe i dokumentacja urzędowa.

DATA WYDANIA: [1978-1985]

WYDAWCA: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj
Muzeum Wisły w Tczewie

TYTUŁ: [Pożary w Tczewie]

AUTOR: opracowanie Zdzisław Frydryszewski

OPIS: Album złożony z ilustracji przedstawiających tczewski ratusz i jego pożar (1916 r.). oraz pożar Fary św. Krzyża (1982 r.)

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: album

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 22/04

Przeglądaj
Pożary w Tczewie

TYTUŁ: Statek szkolny ?Lwów?

OPIS: Album ze zdjęciami statku szkolnego ?Lwów? należącego do Szkoły Morskiej w Tczewie dokumentujący jego podróże.

DATA WYDANIA: 1926-1927

TYP ZASOBU: album

FORMAT: image/jpg

LOKALIZACJA: Zbiory prywatne Ryszarda Węglewskiego

UWAGI: Prawa do albumu posiada Ryszard Węglewski. Ojciec Ryszarda Węglewskiego ? Mieczysław Węglewski był lekarzem Szkoły Morskiej w Tczewie

Przeglądaj
Statek szkolny Lwów

TYTUŁ: 60-lecia szkolnictwa morskiego. Szkoła Morska w Tczewie

AUTOR: Zygmunt Kułakowski (układ i redakcja), Stefan Kukowski (opracowanie graficzne), Stanisław Zaczyński (zdjęcia i reprodukcje), Władysław Strzeszyński (introligatorskie wykonanie albumu)

OPIS: Kronika dokumentuje uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia szkolnictwa morskiego. Z tej okazji odbył się zjazd absolwentów Szkoły Morskiej, która w latach 1920-1930 miała siedzibę w Tczewie. Jednym z elementów uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci pierwszego dyrektora Szkoły Morskiej kmdra Antoniego Garnuszewskiego, którego imię nadano osiedlu Śródmieście II. Ponadto uczestnicy zjazdu zwiedzili Izbę Tradycji Szkoły Morskiej w Liceum Ogólnokształcącym.

DATA WYDANIA: [1980]

WYDAWCA: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do kroniki posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj
60-lecie szkolnictwa morskiego Szkoła Morska w Tczewie

TYTUŁ: Widokówki Tczewa

AUTOR: Stefan Kukowski (opracowanie graficzne)

OPIS: Album zawierający pocztówki przedstawiające Tczew w następujących okresach historycznych: zaboru pruskiego (w tym pocztówka z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Tczewa), międzywojniu, drugiej wojny światowej, Polski Ludowej (rok 1960 ? jubileusz 700-lecia Miasta Tczewa).

WYDAWCA: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: album

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

UWAGI: Prawa do albumu posiada Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Przeglądaj
Widokówki Tczewa

TYTUŁ: Ziemia tczewska, księga I 

AUTOR: Józef Dylkiewicz

OPIS: Przegląd dziejów Tczewa ze szczególnym uwzględnieniem międzywojnia, okupacji hitlerowskiej i Polski Ludowej. Dokładny opis jubileuszu 700-lecia miasta Tczewa. Obok komentarza autora kronika zawiera zdjęcia, mapy, afisze, dyplomy, zaproszenia, wycinki prasowe i gazety (m.in.: ?Głos Pomorski?, ?Głos Tczewa?, ?Życie Tczewskie?).

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 96

Przeglądaj
Ziemia Tczewska – Kronika Józefa Dylkiewicza – tom I cz. 1
Ziemia Tczewska – Kronika Józefa Dylkiewicza – tom I cz. 2

TYTUŁ: Ziemia tczewska, księga II 

AUTOR: Józef Dylkiewicz

OPIS: Księga składa się z następujących działów: Wisła, Muzeum Wisły, Zakłady pracy, Oświata, Harcerstwo, Kultura, Sport, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, Pokochać swój region, Kociewie, Pelplin, Gniew, Piaseczno. Obok komentarza autora kronika zawiera zdjęcia, mapy, afisze, dyplomy, zaproszenia, wycinki prasowe i gazety (m.in.: ?Młode Życie?).

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 97

Przeglądaj
Ziemia Tczewska – Kronika Józefa Dylkiewicza – tom II cz. 1
Ziemia Tczewska – Kronika Józefa Dylkiewicza – tom II cz. 2

TYTUŁ: Złota księga pamiątkowa chóru ?Lutnia? (1919-1949)

OPIS: Inicjatywa powołania w Tczewie mieszanego chóru ?Lutnia? narodziła się w kręgu Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej. 1 kwietnia 1919 roku zostało założone kółko śpiewacze ?Lutnia?, którego pierwszym prezesem został Edmund Raduński. Chór swoimi występami uświetniał uroczystości państwowe i kościelne, brał udział w konkursach i imprezach śpiewaczych organizowanych w kraju. W księdze zostały udokumentowane ważne wydarzenia z dziejów chóru.

MIEJSCE WYDANIA: Tczew

DATA WYDANIA: [1919-1949]

TYP ZASOBU: kronika

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

UWAGI: Dar Romana Landowskiego

Przeglądaj

?Złota Księga Pamiątkowa? chóru ?Lutnia? (1919-1949)

TYTUŁ: Żeński Oddział Samarytańsko-Pożarniczy w Tczewie

AUTOR: zdjęcia zebrał i opisał Zdzisław Frydryszewski

OPIS: Album zawierający zbiorowe zdjęcia z lat 1935-38 przedstawiające członkinie Żeńskiego Oddziału Samarytańsko-Pożarniczego w Tczewie przy różnych okazjach: zjazdach, odprawach, kursach, uroczystościach.

TYP ZASOBU: zdjęcia/teskt

FORMAT: image/jpg

JĘZYK: polski

LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. 93

Przeglądaj

Żeński Oddział Samarytańsko-Pożarniczy w Tczewie