Ekspedycja Książka

Archiwalia

TYTUŁ: Karton oszczędnościowy Szkolnej Kasy Oszczędności
OPIS: 15×21 cm
DATA: 1935-1938
MIEJSCE WYDANIA: Tczew
FORMAT: image/jpg
JĘZYK: polski
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta MBP, arch. II/1


Świadectwo Świadectwo

TYTUŁ: Legitymacja członka Towarzystwa Czytelni Ludowych
OPIS: Pieczęć Towarzystwa Czytelni Ludowych w Tczewie, podpis dyrektora TCL oraz prezesa Komitetu Okręgowego lub Kierownictwa Koła Edmunda Raduńskiego, znaczek opłaty, 11×16 cm
DATA: 1937
MIEJSCE WYDANIA: Tczew
FORMAT: image/jpg
JĘZYK: polski
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta MBP, arch. II/1


Świadectwo Świadectwo

TYTUŁ: Pokwitowanie z Urzędu Skarbowego
OPIS: Pieczęć Urzędu Skarbowego w Tczewie, 8×25 cm
DATA: 1937
MIEJSCE WYDANIA: Tczew
FORMAT: image/jpg
JĘZYK: polski
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta MBP, arch. II/1


Pokwitowanie

TYTUŁ: Poświadczenie obywatelstwa
OPIS: Podpis starosty powiatowego Jana Stachowskiego, znaczek opłaty skarbowej, 18×22 cm
DATA: 1929
MIEJSCE WYDANIA: Tczew
FORMAT: image/jpg
JĘZYK: polski
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta MBP, arch. II/1


Poświadczenie obywatelstwa

TYTUŁ: Świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej
OPIS: Podpis starosty powiatowego oraz pieczatka Powiatowego Komitetu Wychowania Fzycznego i Przysposobienia Wojskowego w Tczewie, 11×15 cm
DATA: 1935
MIEJSCE WYDANIA: Tczew
FORMAT: image/jpg
JĘZYK: polski
LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta MBP, arch. II/1


Świadectwo Świadectwo