Młode Życie nr 6

Młode Życie – Pismo młodzieży szkół średnich nr 6