Rozstrzygniecie quizu literackiego

Dnia 25.06.2010 r. w filii nr 3 MBP przy ul. Jagiełły 8 nastąpiło rozstrzygnięcie quizu literackiego dla dorosłych.

    Nagrody książkowe otrzymują:

  • I miejsce – Agnieszka i Piotr Kreft
  • II miejsce – Małgorzata Dąbrowska, Anna Kandulska, Anna Pałkowska
  • III miejsce – Renata Wendowska

    Gratulujemy!