Ekspedycja Książka

Konkurs plastyczny dla dzieci

Biblioteka dla dzieci – Filia nr 9, ul. Wyzwolenia 1
ogłasza KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci do lat 10

NA CYRKOWEJ ARENIE

Podpisane prace formatu A-4 wykonane dowolną techniką plastyczną należy składać do 20 lutego 2010. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
w czwartek 25 lutego 2010 r. o godz. 15:00.
Szczegółowych informacji udziela bibliotekarz dyżurny, tel. 58 531-58-59.