Ekspedycja Książka

Tajemnice tczewskich ulic w Cafe Senior

    12 i 13 listopada 2009 roku została wygłoszona prelekcja dla uczestników projektu „Kawiarenka dla Seniora Cafe Senior” , która dotyczyła zmian w układzie przestrzennym miasta na przestrzeni stuleci. Porównano również aktualne zdjęcia ulic: J. Dąbrowskiego i Łaziennej z tymi wykonanymi trzydzieści lat temu. Na zakończenie przeprowadzono konkurs ze znajomości topografii naszego miasta.

    Uzupełnieniem prelekcji była prezentacja multimedialna o harcerzu Henryku Chmielewskim (1922-1943), która wprowadziła słuchaczy w tematykę wystawy aktualnie eksponowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.