Ekspedycja Książka

Konkurs „Zakładka do książki”

Filia nr 8 przy ul. Kościuszki 1 serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. „Zakładka do książki”.

Podpisane prace wykonane dowolną techniką płaską (rysunek, wyklejanka, grafika, malunek) należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 kwietnia 2009 r. o godz 15:00.