Bajkowe podróże po niebie

W Filii nr 9 w czasie ferii zimowych organizowano konkurs plastyczny pt.: „BAJKOWE PODRÓŻE PO NIEBIE”. Podpisane prace formatu A-4 wykonane dowolną techniką plastyczną należało składać do 14 lutego. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: I – do lat 6, II – od 7 do 12 lat. Na konkurs wpłyneły 42 prace, w tym: 12 w I kategorii i 30 w kategorii II. Tradycyjnie jurorami byli czytelnicy Filii 9.

  I kategoria wiekowa:

 • I miejsce OKRÓJ SANDRA
 • II miejsce GOLICKI SZYMON
 • III miejsce PLISZKA NATALIA
 • Wyróżnienia

 • ŻOCHOWSKA KRZYSIA
 • ŻOCHOWSKA JULIA
 • SZCZEPAŃSKI PAWEŁ
 • II kategoria wiekowa:

 • I miejsce KOSMALA NATALIA
 • II miejsce GRZESZKIEWICZ MARTYNA
 • II miejsce KUSA JULIA
 • II miejsce KUCHTA MARIA
 • III miejsce ŻUREK PAWEŁ
 • III miejsce SZWINDOWSKI MATEUSZ
 • Wyróżnienie:

 • WALDER PATRYCJA

Zdjęcia z rozdania nagród można oglądac w  naszej galerii.