Prezentacje o Janie Gutenbergu i Zbigniewie Herbercie

26 listopada 2008 r. gościliśmy uczniów klasy II a i II c Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie, którzy pod kierunkiem pani Barbary Tomaszewskiej i pani Aleksandry Komoszyńskiej przygotowali i przedstawili uczniom szkół podstawowych prezentację multimedialną o Janie Gutenbergu – złotniku, wynalazcy druku – w 540 rocznicę jego śmierci.

Kolejna prezentacja połączona z recytacją utworów dotyczyła życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Rok 2008 Sejm RP ustanowił rokiem poety. Ciekawe i atrakcyjne w swej formie prezentacje zostały nagrodzone gromkimi brawami. Uzupełnieniem spotkania było rozwiązywanie krzyżówki o tematyce związanej z książką i biblioteką. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tego tematu.
Współorganizatorem była Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zdjęcia można oglądać w naszej galerii.