Ekspedycja Książka

Tczew w Czasie i Przestrzeni

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

z a p r a s z a

na promocję książki

Romana Landowskiego

TCZEW W CZASIE I PRZESTRZENI
(wydanie II poprawione)

która odbędzie się 6 października
(poniedziałek) 2008 roku o godz. 17:00
w Bibliotece przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

Kliknięcie na okładce wyświetli całe zaproszenie