Ekspedycja Książka

Sprzedaż publikacji


Miejska Biblioteka Publiczna oferuje do sprzedaży:

Kociewskie Magazyny Regionalne aktualne numery  w cenie 3 zł/egz.

„Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Pół wieku pracy i służby dla Tczewa” pod red. Jana Kulasa i Kazimierza Ickiewicza w cenie 13 zł/egz.

„Sambor II książę tczewski”  B. Śliwińskiego w cenie 15 zł/egz.

„Tczew w czasie i przestrzeni”  R. Landowskiego w cenie 25 zł/egz.

„Gryf i Małgorzata” R. Landowskiego w cenie 10 zł/egz.

„Okruchy liryczne” R. Landowskiego w cenie 7 zł/egz.

„Roman Landowski dla Tczewa, Kociewia i Pomorza” J. Ziółkowskiego w cenie 10 zł/egz.

„Przemijają lata, pozostają ślady” W. Bieleckiego w cenie 2 zł/egz.


Informacje o minionych wydarzeniach można znaleźć w zakładce
Archiwum aktualności”
lub przez opcję „Szukaj”


Wypożyczenia międzybiblioteczne

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie informuje, że Czytelnia Popularnonaukowa przy
ul. J. Dąbrowskiego 6 prowadzi Wypożyczenia Międzybiblioteczne