Konkurs na najlepszą prace dyplomową

Protokół przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową o Tczewie