Kroniki Klubu TRSOW w bibliotece

Posłuchaj treści w wersji czytanej
Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW” – Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Gdańsku

Nadwiślański Klub Krajoznawczy „TRSOW” w ostatnich dniach przekazał do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 41 kronik, obejmujących lata 1992-2019. Zawarto w nich dokumentację fotograficzną oraz opisową poszczególnych wędrówek, informacje dotyczące działalności klubu, jak również notki poświęcone atrakcjom turystycznym oraz walorom przyrodniczym nowo poznanych miejsc.

Od momentu powstania Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW” – Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Gdańsku, prowadzeniem kronik zajmuje się pan Tadeusz Magdziarz. Materiały w postaci zdjęć, odręcznych zapisków, wycinków prasowych przekazywane są przez uczestników wędrówek.

Zapraszamy do zapoznania się z kronikami, a także do udziału w kolejnych wyprawach (już po zakończeniu pandemii). Gorąco zachęcamy do poznawania naszego pięknego miasta, naszej Małej Ojczyzny… i nie tylko.

Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW” – Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Gdańsku

W tczewskiej Fabryce Sztuk, w której mieści się siedziba Klubu, dostępnych jest jeszcze kilka kronik z lat 1995, 2000, 2012, 2017 i 2020. Zapoznać można się z nimi podczas spotkań klubowych, na które już teraz serdecznie zapraszamy.