Bezcenne zbiory w tczewskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczew wzbogaciła się o kolejne bezcenne materiały archiwalne, systematyzujące wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora. Tym razem do zbiorów Sekcji Historii Miasta trafiło dziesięć kronik Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, wśród nich między innymi:

  • bogato zdobiona kronika fotograficzna „Rozwój miasta Tczewa. XXX-lecie PRL. Lata 1945-1975” (tom I i II), zawierająca wykaz tczewskich parków, skwerów, zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej
  • kronika 60-lecia szkolnictwa morskiego „Szkoła Morska w Tczewie”
  • kronika 60-lecia Chóru Męskiego „Echo”
  • kronika fotograficzna „Rozwój miasta Tczewa do 1945 roku”
  • kronika Muzeum Wisły w Tczewie obejmująca lata 1978-1984
  • dwutomowy album poświęcony  tczewskim pomnikom oraz miejscom pamięci narodowej

Kroniki, będące dotąd w posiadaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, przekazał na ręce dyrektora tczewskiej książnicy, dra Krzysztofa Kordy, prezes TMZT Janusz Landowski.

Warto dodać, że w roku 2020 obchodziliśmy 100. rocznicę powrotu Tczewa do Polski oraz 760. rocznicę nadania praw miejskich. Dla TMZT również był to rok jubileuszowy. Z okazji 50-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, dnia 30 stycznia 2020 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, z inicjatywy członków TMZT oraz Przewodniczącego RM Zenona Drewy, została wykonana „Kantata Tczewska” Mariusza Matuszewskiego do słów Romana Landowskiego – współzałożyciela i późniejszego członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. W celu upamiętnienia tego wydarzenia, TMZT przekazało do Miejskiej Biblioteki Publicznej kilka egzemplarzy partytury „Kantaty Tczewskiej”, opracowanej w nowoczesnej formie edycyjnej wraz z nagraniem utworu na płycie CD.

Pozyskane materiały zostaną w najbliższym czasie zdigitalizowane, opracowane, a w przyszłości również opublikowane na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej.