Promocja setnego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego

W czwartek, 12 kwietnia 2018 roku, w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, odbyła się promocja setnego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego wydawanego przez Kociewski Kantor Edytorski – sekcję wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Dziesiątki autorów, setki opublikowanych artykułów, ponad trzydzieści lat zachwytu nad regionem: jego historią, kulturowym zróżnicowaniem, bogactwem artystycznego dorobku… Jak wspomniała prof. Maria Pająkowska-Kensik, podczas jednej z Biesiad Literackich organizowanych w Czarnej Wodzie, i jak powtórzyła podczas wczorajszego, jubileuszowego spotkania promocyjnego: Kociewski Magazyn Regionalny to duże dzieło, które zobowiązuje, by działać, tworzyć, czytać, propagować, wprowadzać nieustannie idee nowoczesnego, mądrego regionalizmu.

Za nami ponad trzydzieści lat świadomej lektury, promowania kociewskich dokonań na polu kulturowym, badań nad żywotnością gwary, trzydzieści lat zadumy nad burzliwymi dziejami regionu oraz regionalną tożsamością mieszkańców Kociewia.

Za nami sto numerów periodyku cenionego zarówno przez przedstawicieli środowisk naukowych Pomorza, jak i zwykłych czytelników-entuzjastów, miłośników tego, co bliskie, doświadczane na co dzień, przekazywane z pokolenia na pokolenia. Promocja setnego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego stała się dla zaproszonych gości okazją do snucia refleksji na temat początków istnienia kociewskiego periodyku oraz wspominania jego nieżyjących już twórców oraz pomysłodawców. Były gratulacje oraz podziękowania składane na ręce Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Krzysztofa Kordy, rozważania na temat przyszłości kwartalnika, jego kształtu, a także planów wydawniczych.

Chciałoby się zakrzyknąć za nieocenionym Romanem Landowskim: Stało się! Opublikowaliśmy setny, jubileuszowy numer! Podczas czwartkowego spotkania historię Kociewskiego Magazynu Regionalnego zaprezentował dyrektor biblioteki dr Krzysztof Korda, Michał Kargul przybliżył zebranym zawartość jubileuszowego, setnego numeru periodyku, z kolei obecny na spotkaniu Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki podziękował Radzie Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego za zaangażowanie oraz wieloletnią, społeczną pracę związaną z tworzeniem oraz promowaniem kwartalnika.

W skład Rady Programowej KMR wchodzą: Kazimierz Ickiewicz, prof. Maria Pająkowska-Kensik, Czesław Glinkowski, Jerzy Cisewski, Jan Kulas, Józef Golicki oraz Józef Ziółkowski.

Na zakończenie czwartkowego spotkania wystąpił zespół w składzie: Karolina Kornas, Maria Machlik, Michał „Wierzba” Sajdowski. Muzycy wykonali aranżacje do utworów: Romana Landowskiego, ks. Janusza Pasierba oraz Grzegorza Ciechowskiego.

Archiwum wirtualne Kociewskiego Magazynu Regionalnego dostępne jest już na naszej stronie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz lektury pisma.

Promocja setnego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego