Ekspedycja Książka

ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA

Od kilku lat 10 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kociewia. Data wspólnego świętowania mieszkańców naszego regionu nie jest przypadkowa, bowiem nazwa „Kociewie” w źródłach pisanych pojawiła się 10 lutego 1807 roku. Było to w okresie wojen napoleońskich, a dokładniej konfliktu pomiędzy Napoleonem a Prusami i Rosją, kiedy pod francuską egidą walczyły Legiony Polskie na czele z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim. Ppłk Józef Hurtig wysłał z zajętej miejscowości Nowe meldunek gen. Dąbrowskiemu, że posyła w kierunku północnym dwa patrole: jeden w kierunku Starogardu, a drugi ku „Gociewiu”.

W Fabryce Sztuk będzie trwał „Tydzień Kociewski”.

Począwszy od 6 aż do 10 lutego będziemy wspólnie cieszyć się z tego, że jesteśmy Kociewiakami. Każdy dzień to inny blok tematyczny: przyroda, zabytki, literatura, sztuka ludowa, w ramach którego przeprowadzimy zajęcia i spotkania dla dzieci oraz młodzieży. Wspomogą nas myśliwi z Koła Łowieckiego „Szarak”. Uczestnicy zajęć otrzymają „kociewskie” gadżety i bómbony. Będziemy zachęcać ich również do odwiedzenia biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”. Chciałabym podkreślić, że przez cały rok nasza etnolożka Kamila Gillmeister prowadzi lekcje o Kociewiu, na które serdecznie zapraszamy. W ofercie edukacyjnej mamy ponadto warsztaty ceramiczne i malarstwa na szkle. Oczywiście punkt kulminacyjny działań nastąpi 10 lutego. Ten dzień będzie miał muzyczny charakter. atrakcje z okazji Światowego Dnia Kociewia wylicza Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.

W Światowy Dzień Kociewia tczewianie będą mogli usłyszeć koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Frantówka” przy akompaniamencie Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda”. Wykonawcy układając repertuar, nie zapomną też o rocznicy zaślubin Polski z Morzem, która przypada właśnie tego dnia. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00 w Fabryce Sztuk, a tuż po nim dalsza część świętowania przeniesie się do tczewskiej książnicy przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6.

W bibliotece wspomnimy osobę niezwykle zasłużoną dla Kociewia – zmarłego dwa lata temu – Jana Ejankowskiego. Był on bez wątpienia prekursorem edukacji regionalnej na Kociewiu. To on zainicjował działalność oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie, a założony i kierowany przez niego zespół „Piaseckie Kociewiaki” wpisał się w życie kulturalne naszego regionu. Jan Ejankowski napisał książki i artykuły o Kociewiu i jego historii. Wyróżniony został m.in. Chwalbą Grzymisława, Kociewskim Piórem, Pierścieniem Mechtyldy. Okazją do przybliżenia tej postaci jest książka „Jan Ejankowski (1929-2015) Pro memoria”, którą 10 lutego przedstawi tczewianom jej redaktor, prof. Józef Borzyszkowski. Drugą promowaną tego dnia publikacją będzie 10. numer „Tek Kociewskich” – czasopisma wydawanego od 2007 roku przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Warto zaznaczyć, że promowane publikacje uzupełnią nasz bogaty zbiór regionalny, do korzystania z którego zachęcam – mówi Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Publikację o Janie Ejankowskim będzie można nabyć w cenie 40 zł, a najnowszy zeszyt „Tek Kociewskich” każdy uczestnik wydarzenia otrzyma bezpłatnie.

  • – godz. 17.00 – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Frantówka”, Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4
  • – godz. 18.00 – promocja publikacji: Jan Ejankowski (1929-2015) Pro memoria pod red. prof. Józefa Borzyszkowskiego oraz 10. numeru Tek Kociewskich ” czasopisma wydawanego od 2007 roku przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.