Propozycje zakupu nowości wydawniczych

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych z lat 2014-2015. Kwota dofinansowania wynosi 60.200 zł i zostanie przeznaczona na zakup książek do wszystkich dziewięciu filii biblioteki. Zakup będzie obejmował najbardziej potrzebne i najchętniej wypożyczane publikacje. Miejska Biblioteka Publiczna pragnąc poznać oczekiwania czytelników, zaprasza do zgłaszania propozycji. Sugestie można przesyłać mailem na adres: lp.wezct.pbm@ejcyzoporp w terminie do 25 września (piątek) włącznie. Po tym czasie, pracownicy biblioteki rozpatrzą propozycje i w miarę możliwości dokonają zakupu najbardziej oczekiwanych i najczęściej zgłaszanych publikacji.

O zakupie książek MBP poinformuje na swojej stronie internetowej mbp.tczew.pl i facebook.pl/mbptczew oraz prześle komunikat do mediów. Na propozycje mieszkańców zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 10% całego dofinansowania.