Głośne Czytanie Książek w Filii nr 3

Dzień Głośnego Czytania 2015