Młode Życie nr 2

Młode Życie – Pismo młodzieży szkół średnich nr 2