Ferie w Filii nr 2 na Czyżykowie

Oferta dla grup zorganizowanych

W dniach od 15.02.2010 – 26.02.2010 r. odbędą się następujące zajęcia biblioteczne:

1. „Nie chcę nikomu szkodzić – Plotka” – zajęcia dla uczniów SP nr 10 kl. III-V, Świetlicy Socjoterapeutycznej „BETANIA” przy Tczewskim Klubie Abstynent, dzieci z Domu Dziecka. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z problemem plotki, dostrzegają destrukcyjne działanie obmawiania kolegów, potrafią okazać wsparcie osobie odtrąconej.

  W programie:

 • tworzenie drzewa rozchodzenia się plotki,
 • tworzenie definicji plotki,
 • zapoznanie się z utworami o tematyce plotki,
 • śpiewanie piosenek,
 • zabawy ruchowe,
 • tworzenie plakatów „Nie chcę nikomu szkodzić – plotka”

2. „Inny – nie znaczy brzydki, ale niepowtarzalny” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat; (przedszkole „Chatka Puchatka”, „Akademia Krasnoludków”, SP nr 10). Zajęcia mają na celu utrwalenie w dzieciach nawyku szukania w ludziach tego co dobre i wartościowe;

  W programie:

 • zabawa z chustą terapeutyczną,
 • zapoznanie z bajką „Brzydkie kaczątko”,
 • tworzenie ilustracji do bajki,
 • tworzenie plastelinowej zagrody,
 • „Zgaduj-zgadula”
 • zabawy ruchowe.

Inne grupy zorganizowane chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt pod nr tel.: (058) 531-09-21.

Oferta dla grup niezorganizowanych

15.02.2010 – 19.02.2010 r. w godz. 13.00-14.00

Dzieci z osiedla zapraszamy na zajęcia „W krainie krasnoludków”.

 • W trakcie zajęć:
 • tworzenie wizytówek,
 • śpiewanie piosenek
 • czytanie książeczek o krasnoludkach,
 • tworzenie książeczek
 • tworzenie krasnoludkowego ZOO,
 • inne zabawy plastyczne
 • zabawy ruchowe.

W drugim tygodniu Ferii zapraszamy dzieci w godzinach od 13.00-14.00 na „Kolorowe ferie zimowe”. Dzieci będą mogły czytać książeczki, kolorować, malować oraz grać w gry.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych dla grup zorganizowanych i niezorganizowanych.